УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ У ТВАРИННИЦТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.1

Ключові слова:

система управління, математична модель, виробничі функції, іденти- фікація системи, оптимізація управління

Анотація

У статті розглянута необхідність використання виробничої функції в якості основної характеристики результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. Моделювання виробничої функції з метою оцінки ефективності виробництва та прийняття оптимальних управлінських рішень проводилася на основі аналізу різних видів адаптації виробничої функції і зібраних матеріалів про діяльність сільськогосподарських підприємств. Використання мате- матичного моделювання допомагає виявити і описати найбільш важливі, значущі взаємо- зв’язки економічних об’єктів і оцінити виробничі параметри. Виробничі функції використову- ються як ефективний інструмент, що дозволяє проводити аналітичні розрахунки, визначати ефективність використання ресурсів і можливість їх додаткового залучення у виробництво, прогнозувати обсяги випуску і контролювати реальність запланованих проектів. Розроблено методику створення динамічної виробничої функції. Дана методика дозволяє вирішувати завдання оцінки параметрів складніших класів виробничої функції і являє собою складні еконо- мічні процеси, крім заміни одних чинників іншими. Зокрема, були створені та проаналізовані виробничі функції в м’ясному виробництві, що дозволило визначити оптимальну вагу тварини та оптимальний раціон харчування. Розроблено модель динамічної виробничої функції і на її основі обґрунтований підхід до визначення виробничих характеристик. Доведено, що при обробці експериментальних даних і проведенні статистичного аналізу особлива увага приді- лялася методам, найбільш підходящим для вивчення аграрних наук, оскільки інженери-агро- номи мало знайомі з поняттям виробничої функції і економічними принципами, визначальними максимізацію прибутку і мінімізацію виробництва і витрат на виробництво. У документі доводиться, що економічно доцільно знайти конкурентоспроможний варіант виробництва на підприємстві і розрахувати граничну ефективність кормів, граничні коефіцієнти заміщення і ізокліни – значення, які є результатом безперервних виробничих функцій. Зокрема, були ство- рені та проаналізовані виробничі функції в м’ясному виробництві, що дозволило визначити оптимальну вагу тварини та оптимальний раціон харчування.

Посилання

Марасанов В.В., Пляшкевич О.М. Основи теорії проектування і оптимізації макроекономічних систем. Херсон, 2002. 190 с.

Лобода О.М., Кириченко Н.В. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством. Наука й економіка. 2015. № 3. С. 130-134.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Київ, 2003. 408 с.

Стеценко І.В. Моделювання систем. Черкаси, 2010. 399 с.

Лобода О.М. Вирішення задачі ідентифікації структури управління підприємства. Сучасна спеціальна техніка. Київ. 2012. № 3. С. 64-68.

Лобода О.М. Побудова моделі динаміки розвитку аграрного підприємства в вигляді магістралі росту. Економіка та суспільство. Мукачево, 2018. Вип. 13. С. 1494–1500.

Лобода О.М., Кухаренко С.В. Вирішення задачі синтезу організаційної структури. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2010. Вип.71. С. 272–277.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Як цитувати

Лобода, О. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ У ТВАРИННИЦТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 3-9. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.1