ОСОБЛИВОСТІ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.2

Ключові слова:

smart-технології, розумні пристрої, система, платформа, автоматизація

Анотація

У статті розглядаються особливості smart-технологій у процесі автоматизації житлового будинку з метою підвищення рівня життя людей. На прикладі лабораторної роботи з дисципліни «Віртуальні управляючі пристрої» розроблено та виготовлено систему керування електропристроями житлового будинку. На базі цієї системи здобувачі вищої освіти виконують автоматизацію змодельованого житлового чи виробничого приміщення, що сприяє підвищенню інтелектуального розвитку майбутніх спеціалістів і реалізації проєктів щодо їх підготовки в галузі проєктування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання на базі сучасних smart-технологій, здатності розробляти й реалізовувати програми для точного функціонування різних пристроїв. Розроблена система охоплює інформаційно-управляючі та комунікаційні технології і системи, сучасну елементну базу, програмне забезпечення для створення централізованої мережі, що дає можливість виконувати дистанційне керування електричними пристроями будівлі, контролювати параметри в будь-якій точці приміщення та їх моніторинг для забезпечення точного й надійного підтримання контрольованих параметрів з урахуванням їхніх зовнішніх і внутрішніх змін. Ця система, яка розроблена й виготовлена на базі «розумних» пристроїв, повністю в автоматичному режимі керує всіма типами виконавчих механізмів спроєктованої здобувачами вищої освіти будівлі із суворим лімітованим дотриманням усіх показників, що покращує функціональні можливості електрообладнання, підвищує надійність роботи, забезпечує необхідну точність контрольованих параметрів. За результатами досліджень встановлено, що використання smart-технологій і запропонованого алгоритму роботи електричного обладнання дає змогу знизити використання теплової та електричної енергії, налагодити роботу всіх пристроїв так, щоб вони працювали злагоджено та взаємопов’язано, що приводить до розширення меж самодіагностування, мінімізації втрат і до надійності. Таку розроблену й виготовлену автоматичну систему можна використовувати не лише для вироблення навичок майбутніми фахівцями у сфері проєктування, а й для впровадження у практику, тобто автоматизації як у житлових будинках (для створення комфортних умов проживання людей), так і у виробничих приміщеннях.

Посилання

Глибовець А.М., Моголівський В.О. Аналіз систем підтримки розумного будинку. Control systems and computers. 2019. № 5(283). С. 30–37. URL: https://doi.org/10.15407/csc.2019.05.029.

Дужак І.О. Розумний будинок. Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. 2013. № 13(13–14). С. 31–33. URL: https://doi.org/10.15673/2312-3125.13-14/2010.32920.

Кадырова Л.Ш. «Умный дом»: идеология или технология. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 5-3(12). С. 86–87. URL: https://research-journal.org/arch/umnyj-dom-ideologiya-ili-texnologiya/.

Чичкало-Кондрацька І.Б., Буряк А.А., Кондрацька Д.С. Особливості створення та перспективи розвитку smart cities у країнах світу. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8096.

Фурман І.О., Старовєров Р.М., Мельський Д.О. Огляд можливостей «розумного будинку» для покращання побутових умов та зменшення витрат на утримання домогосподарств. Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. 2014. № 2. С. 79–80.

Момот Т.В., Мураєв Є.В. Компаративний аналіз зарубіжних практик розвитку розумних міст та можливості їх імплементації в Україні. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Вип. 42. С. 232–237. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/41.pdf.

Касич А.О., Федоряк Р.М., Собяніна А.П. Інноваційна технологія «Smart city» як механізм покращення рівня життя в сучасному місті. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 27. Ч. 1. С. 50–54. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8985.

Каталог товарів. Розумний будинок і ІоТ. URL: https://www.moyo.ua/ua/gadgets/umnij_dom_i_iot/.

Верусь В.С., Кондратюк О.І., Ляшко С.С. Розумний будинок або автоматизована система керування житлом. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2019. Вип. 1(11). С. 119–122. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15664.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-04

Як цитувати

Гайдукевич, С., Семенова, Н., & Леськів, Я. (2022). ОСОБЛИВОСТІ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 12-21. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.2

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ