ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.8

Ключові слова:

туризм, туристична діяльність, інтелектуальні системи, штучний інтелект

Анотація

Статтю присвячено аналізу основних напрямів використання інтелектуальних систем у туристичному бізнесі. Зазначається, що в умовах пандемії пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності серед туристичних операторів є дуже актуальною проблемою. Виявлено, що підвищення ефективності туристичного бізнесу досягається через введення в дію нових форм і видів туристичної діяльності (це, зокрема, віртуальні представництва, спеціалізовані маршрути, контекстний маркетинг тощо), упровадження сучасних програмних комплексів, вебсервісів, мобільних додатків. Їх використання дає можливість забезпечити цифровізацію туристичної галузі, сформувати єдиний туристичний інформаційний простір, розвинути e-туризм тощо. Здійснено огляд можливостей окремих типів інтелектуальних систем, що працюють на різних апаратних платформах. Їх використовують для формування екскурсійних маршрутів з урахуванням побажань різних категорій туристів, надання клієнтам релевантної інформації про туристичні об’єкти, місця проживання та харчування залежно від їх місцезнаходження, обчислення фінансових затрат на туристичний маршрут тощо. У такий спосіб забезпечується інформаційна підтримка кожного туриста, підвищується якість його обслуговування. Виявлено, що інтелектуальні системи використовують бази даних та бази знань для збереження інформації про вік, стать, сімейний стан туриста, його маршрут, відвідані ним туристичні об’єкти і їх кількість, обсяг витрачених ним грошей тощо. Проаналізовані дані використовуються для формування якісних рішень та відображення персоніфікованої туристичної інформації. Крім того, для підвищення функціональності в інтелектуальних системах використовуються сторонні вебсервіси (Google Maps, GPS-навігація). У перспективі передбачається сформувати вимоги до розроблення інформаційної системи оператора туристичного агентства та здійснити практичну реалізацію цього завдання.

Посилання

Смірнов І., Любіцева О. Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19: світовий та український досвід. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Туризм». 2020. № 2(3). С. 196–208.

Роль інновацій для розвитку туризму / Н. Кампов, Л. Медвідь, О. Касинець, С. Махлинець. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 23(18). С. 246–255.

Боднарук О. Використання інноваційних маркетингових технологій в туристичній індустрії. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2019. № 37. С. 97–104.

Комунікаційні та інформаційні технології в туризмі: теоретико-методичний аспект / В. Білозубенко, М. Разінькова, Н. Небаба, О. Ятчук. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2020. № 3(147). С. 48–56.

Гаврилюк О. Пандемічна криза як каталізатор діджиталізації туристичної індустрії. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2021. № 60. С. 22–29.

Мешко Н., Фалько Є. Розвиток туристичного бізнесу в умовах інформатизації світової економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 114–120.

Сенюк Н., Кісь Я., Каркульовський В. Інтелектуальні туристичні системи управління та збереження інформації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика». 2006. № 564. С. 31–34.

Лубко Д., Шаров С. Методи та системи штучного інтелекту : навчальний посібник. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. 264 с.

Шаров С., Осадчий В. Бази даних та інформаційні системи : навчальний посібник. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. 352 с.

Штіммерман А., Степаненко О. Застосування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у галузі українського туризму. АПРІТ – 2020 : збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених, м. Маріуполь, 24 листопада 2020 р. С. 30–33.

Литвин В. Моделювання інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з використанням онтологічного підходу. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2011. № 2(25). С. 93–101.

Артеменко О., Єгорова В., Федченко В. Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». 2015. № 814. С. 380–386.

Буров Є., Городецька А. Інтелектуальний туристичний сервіс з опрацюванням контексту ситуації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». 2010. № 689. С. 27–35.

Пасічник В., Савчук В. Інтелектуальна система «Мобільний інформаційний асистент туриста»: функціональні та технологічні особливості. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». 2015. № 832. С. 225–241.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-04

Як цитувати

Шаров, С., Лубко, Д., & Зинов’єва, О. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 69-75. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.8

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ