РОЗРОБКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ СИРОВИНИ І ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ І НОРМАТИВАМИ ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.13

Ключові слова:

мікробіологічні критерії, безпечність, харчові продукти, система контролю, технологічні процеси, оператори ринку харчових продуктів (ОРХП), молоко, молочні продукти

Анотація

Наведені результати розробки методів бактеріологічного дослідження у молоці та молокопродуктах. Через причини, пов’язані з відбором проб, методологією та нерівномірним розповсюдженням мікроорганізмів, тільки мікробіологічні дослідження ніколи не можуть гарантувати безпечності харчових продуктів, що досліджуються і безпечність харчових продуктів можна гарантувати шляхом застосування структурованого профілактичного підходу. Обов’язкові мікробіологічні критерії необхідно застосовувати лише стосовно тих продуктів та/або в тих точках харчового ланцюга, у яких неможливо застосовувати інші, більш ефективні, а також у випадках, коли очікується, що мікробіологічний критерій може підвищити ступінь захисту, що пропонується споживачу. Мікроорганізми, що входять до складу компонентів критерію, мають бути загальновизнаними, як такі – патогени або індикаторні організми – що мають відношення до певних харчових продуктів та технологічних процесів. Отримані дані при використанні удосконалених методів виявлення listeria monocytogenes, salmonella та коагулазопозитивних стафілококів у молоці та молокопродуктах були стабільними та достовірними, тому ці показники можна використовувати при оцінюванні безпечності молока та молокопродуктів. Встановлено, що метод є економним, простим у виконанні, а його результати дають конкретні якісні показники по червоному забарвленню ізольованих типовий колоній Salmonella. Розроблений метод пропонується як якісний спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення коагулазопозитивних стафілококів у молоці та молокопродуктах поряд з іншими методами визначення їх безпечності (визначення загальної кількості мікроорганізмів, визначення бактерій групи кишкової палички, лістерій, сальмонел і має перевагу перед існуючими якісними методами визначення безпечності молока та молокопродуктів тому, що результати мають достовірні показники за забарвленням типових колоній коагулазопозитивних стафілококів. Крім того, слід зазначити, що методи є економними, простими у виконанні, а його результати дають конкретні якісні показники.

Посилання

Nadia M. Bogatko, Natalia V. Bukalova. Some indices’ determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express methods. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (JMBFS) August – September 2019, vol. 9, no. 1.

Lyasota V.P., Bakhur T.I., Utechenko M.V. Effect of a complex prebiotic preparation on the preservation, growth intensity and microflora in rabbits’ intestine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. (10) 6, 6–11.

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення (ISO 11290-1:1996, ITD): ДСТУ ISO 11290-1:2003. Держспоживстандарт України, 2005. 18 с. (Національний стандарт України).

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella: ДСТУ EN 12824:2004. Держспоживстандарт України, 2005. 20 с. (Національний стандарт України).

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазопозитивних стафілококів. Частина 1. Метод з використовуванням агарового середовища Беард-Паркера (ISO 6888-1:1999, ITD): ДСТУ ISO 6888-1:2003. Держспоживстандарт України 2005. 10 с. (Національний стандарт України).

Приліпко Т.М. Показники безпеки тваринницької продукції. Продовольча індустрія АПК. 2012. № 2. С. 33–35.

Приліпко Т.М. Особливості відбору проб для мікробіологічного аналізу продукції тваринництва. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Подільський ДАТУ, 21–22 травня). Кам’янець-Подільський. 2015. С. 29–31.

Приліпко Т.М. Контроль показників якості йогуртів різних молокопереробних підприємств. Продовольча індустрія. 2013. № 5. С. 14–15.

Приліпко Т.М. Мікробіологічні процеси у молоці за різних температур зберігання. Сільськогосподарські науки: зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Вип. 22. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 98–101.

Букалова Н.В. Підвищення якості молока та продуктивності лактуючих корів на основі етологічних принципів. Тваринництво України. 2013. № 4. С. 15–18.

Букалова Н.В. Оцінка показників безпеки та якості питного коров’ячого молока вітчизняних виробників. Біологічні і технологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва в контексті євроінтеграції: мат. міжнар. наук.-практ. конф, присвяченої 90-річчю Подільського державного аграрно-технічного університету (21–23 травня 2009 р.). Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2009. С. 24–26.

Молоко коров’яче – сировина. Технічні умови: ДСТУ 3662:2015. [Чинний від 08.10.2017 р.]. Мінекономрозвитку України, 2017. 12 с. (Національний стандарт України).

Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання: ДСТУ 7357:2013. Мінекономрозвитку України, 2014. 35 с. (Національний стандарт України).

Tetiana Prylipko, Lesia Prylipko Task and priorities of public policy of Ukraine in industries of safety of foodstuffs and international normatively-legal bases of safety of food products. Proceedings of the International Academic Congress «European Research Area: Status, Problems and Prospects» (Latvijas Republika, Rīga, 01–02 September 2016). 2016. 85–87.

Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення Liateria monocytogenes у молоці та молокопродуктах: Патент на корисну модель 115758 Україна. МПК (2017.01) GO 1 N 334 , А23С 70 Богатко Н.М. та ін. ; заявл. 15.11.2016 ; опубл. 25.04.2017. Бюл. № 8. Заявник і патентовласник : Богатко Н.М., Букалова Н.В., Приліпко Т.М. U115758

Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення Salmonella у молоці та молокопродуктах: Патент на корисну модель 115758 Україна, МПК (2017.01) GO 1 N 334, А23С 70 Богатко Н.М. та ін.; заявл. 15.11.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8. Заявник і патентовласник : Богатко Н.М., Букалова Н.В., Приліпко Т.М. U115759

Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення коагулазопозитивних стафілококів у молоці та молокопродуктах: Патент на корисну модель 115760 Україна. МПК (2017.01) GO 1 N 334, А23С70 Богатко Н.М. та ін.; заявл. 15.11.2016; опубл. 25.04.2017. Бюл. № 8. Заявник і патентовласник : Богатко Н.М., Букалова Н.В., Приліпко Т.М. U115760

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-04

Як цитувати

Приліпко, Т., Федорів, В., & Косташ, В. (2022). РОЗРОБКА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ СИРОВИНИ І ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ І НОРМАТИВАМИ ЄС. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 113-124. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.13