РАЦІОНАЛЬНІ РЕЖИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ОБСЯГУ ТРАНЗИТУ ГАЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.22

Ключові слова:

трубопровідний транспорт, експлуатація, технологічні схеми, оптимізація режимів роботи, компресорні станції

Анотація

Оптимізація режимів роботи газотранспортної системи в умовах її роботи з неповним завантаженням має свої особливі підходи і принципи їх реалізації. Особливості процедури оптимізації стосуються насамперед розширення сфери допустимих режимів і відповідно вибору технологічних схем і обладнання газотранспортної системи, адже у разі суттєвого зменшення продуктивності експлуатація можлива за зменшення числа працюючих компресорних станцій чи кількості працюючих газоперекачувальних агрегатів на кожній з них. В умовах неповного завантаження газотранспортної системи суттєве зниження продуктивності (порівняно з пропускною здатністю) призводить до розширення діапазону зміни максимального і мінімального тисків. Граничними варіантами допустимих режимів слід вважати такі: максимальний, що характеризується максимальним значенням тиску на початку лінійної ділянки, і мінімальний, що характеризується мінімальними значенням тиску в кінці лінійної ділянки. Множина всіх решти допустимих режимів перебуває в діапазоні між вказаними граничними. Слід зауважити, що в умовах неповного завантаження газотранспортної системи єдиними критеріями оптимальності режимів роботи можуть служити мінімум енергозатрат на транспортування газу і максимум надійності газопроводу. Керуючись першим з цих критеріїв, можна вибрати принцип оптимізації режимів з вказаної множини допустимих. Другий критерій встановлює оптимальні принципи обслуговування технологічного обладнання та газопроводів газотранспортного комплексу. З метою їх практичної реалізації необхідно виробити стратегічні напрями і методи оптимізації режимів і обслуговування газотранспортної системи в умовах неповного завантаження.

Посилання

Говдяк Р.М., Семчук Я.М., Чабанович Л.Б. та ін. Енергоекологічна безпека нафтогазових об’єктів. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2007. 554 с.

Грудз В.Я., Грудз В.Я. (молодший). Детерміновані методи оптимізації експлуатаційних режимів газотранспортних систем. Прикарпатський вісник НТШ. 2017. № 2(38). С. 236–246.

Грудз В.Я., Грудз Я.В., Костів В.В. та ін. Технічна діагностика трубопровідних систем. Івано-Франківськ : Лілея-НВ. 2012. 512 с.

Грудз В.Я., Грудз Я.В., Слободян В.І. Енергетична ефективність використання високопотужних газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях багатониткових систем. Нафтогазова енергетика. 2010. № 2. С. 30–33.

Грудз Я.В. Оптимізація режимів роботи газопроводу з урахуванням енерговитратності транспорту газу. Нафтогазова енергетика. № 2. 2012. С. 12–15.

Грудз В.Я., Середюк М.Д. Оптимізація режимів роботи газонафтотранспортних систем України в умовах їх неповного завантаження. Тези доповіді в комітеті з енергозбереження Верховної Ради. 2015.

Грудз В.Я., Грудз Я.В., Слободян В.І. та ін. Дослідження енергетичного стану складних газотранспортних систем. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шляхи підвищення ефективності експлуатації трубопровідного транспорту нафти і газу та підготовка кадрів для галузі». Івано-Франківськ. 2010. С. 9–12.

Крижанівський Є.І., Грудз В.Я., Грудз В.Я. (молодший), Терещенко Р.В. Оптимізація режимів компресорних станцій за умови їх неповного завантаження. Нафтогазова енергетика. 2017. № 1(27). С. 65–69.

Grudz V.Ya., Grudz V.Ya. (junior), Zapukhlyak V.B., Kyzymyshyn Ya.V. Nonstationary processes in the gas transmission systems at compressor stations shut-down. Journal of hydrocarbon power engineering. 2018. № 1(5). Р. 22–28.

Filipchuk V., Grudz V., Marushchenko V., Myndiuk M., Savchuk М. Development of cleaning methods complex of industrial gas pipelines based on the analysis of their hydraulic efficiency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ISSN 1729-3774. № 2/8 (92). 2018.

Energy Charter Secretariat. Gas Transit Tariffs in selected Energy Charter Treaty Countries. January 2006. 86 p. URL: www.encharter.org.

Чернова О.Т. Газотранспортна система України: модернізація та переоснащення. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. № 1 (38). 2015. С. 77–83.

Halyna Zelinska, Irina Fedorovyc, Uliana Andrusiv, Oksana Chernova, Halyna Kupalova. Modeling of the Gas Transmission Reliability as a Component of Economical Security of Ukrainian Gas Transmission System. Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics : Proceedings of the Selected Papers оf the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020), Odessa, Ukraine July 13–18, 2020. / Arnold Kiv (Ed.) st. 415–433.

Мартинюк Р.Т., Чернова О.Т., Шиян М.Р. Аналіз методів і засобів визначення фактичного стану нафтогазопроводів та розрахунок їх залишкового ресурсу. Прикарпатський вісник НТШ. Івано-Франківський осередок наукового товариства ім. Шевченка. № 1 (59). 2020. С. 134–142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-04

Як цитувати

Чернова, О., Грудз, В., & Гершун, Б. (2022). РАЦІОНАЛЬНІ РЕЖИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ОБСЯГУ ТРАНЗИТУ ГАЗУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 195-201. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.22

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ