ПРОДУКТИ, ОТРИМАНІ ШЛЯХОМ ПЕРЕРОБКИ РИБНОЇ СИРОВИНИ, ТА МЕТОДИ ЇХ ВИДІЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.16

Ключові слова:

вторинна рибна сировина, білкові продукти, колаген, гідробіонти, гідролізати, безвідходна переробка, гідроліз

Анотація

Переробка промислових риб супроводжується утворенням вторинних ресурсів, область практичного застосування яких досить широка (рибні білки є унікальним природним матеріалом, що застосовується в різних галузях промисловості – харчової, мікробіологічної, медичної та ін.), але не використовується повною мірою. Відходи, що утворюються в результаті переробки риб, є джерелом цінних харчових та біологічно активних речовин, внаслідок чого служать сировиною для отримання різних продуктів, у тому числі й біологічно активних добавок. Метою статті є аналіз технологій переробки, методи виділення та отримання продуктів з вторинної рибної сировини. Сучасне виробництво рибопродукції супроводжується великою кількістю білокмісних відходів, що становлять від 30 до 70% від маси вихідної сировини. Науковцями розроблено ряд технологій виділення колагену та переробки рибної сировини. Розвиток теоретичних і практичних основ технологій в умовах раціонального використання основних і вторинних ресурсів рибного походження актуально в умовах чинної екологічної напруженості і проблем дефіциту вітчизняних аналогів високотехнологічних матеріалів на основі білків сполучних тканин гідробіонтного походження. Білокмісні відходи характеризуються високими поживними властивостями, є джерелом колагену та продуктів його гідролізу, які отримають за допомогою хімічного та ферментативного гідролізу. Традиційні технології не є ефективними, тому науковцями запропоновано інноваційні методи та технології отримання протеїнів, які в свою чергу будуть меншою мірою впливати на вихідні властивості продуктів, виділених з вторинної рибної сировини. М’ясо гідробіонтів багате на незамінні амінокислоти, вітаміни, мікроелементи і є повноцінною сировиною для виробництва харчових білкових гідролізатів та найбільш цінним джерелом протеїнів з економічної та екологічної позицій. Пошук нових технологій – актуальне завдання, зважаючи на все більше використання рибного колагену.

Посилання

Кириллов А.И. Технология безотходной переработки коллагенсодержащих отходов от разделки гидробионтов: дис. на соиск. к.т.н. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет. 2016. С. 109.

Самойлова Д.А., Цибизова М.Е. Вторичные ресурсы рыбной промышленности как источник пищевых и биологически активных добавок. Вестник АГТУ. Сер.: Рыбное хозяйство. 2015. № 2. С. 129-146.

Хёлинг А., Гримм Т., Волков В.В., Мезенова О.Я., Мезенова Н.Ю. Инновационное получение протеинов из белоксодержащего биологического сырья. Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2017. № 2. Т. 3. С. 1-11.

Дзюба Н.А. Визначення фармакологічних властивостей гідролізату колегена. Таврійський науковий вісник. 2022 . № 1. С. 86-96.

Jabeen F., Chaudhry A.S. Chemical compositions and fatty acid profiles of three freshwater fish species. Food Chem. Elsevier. 2011. № 3. Vol. 125. P. 991–996.

Gomez-Guillen M.C., Gimenez B., Lopez-Caballero M.E., Montero M.P. Functional and bioactive properties of collagen and gelatin from alternative sources. A review. Food Hydrocolloids. 2011. № 25. P. 1813-1827.

Тихонова Ю. В., Кривоносова Л. Г., Ломакин С. П., Филатова Э. С., Хабибуллин Р. Р. Свойства продуктов гидролиза коллагена. Башкирский химический журнал. 2009. № 1. Том 16. C.13-15.

Arvanitoyannis I.S., Kassaveti A. Fish industry waste: treatments, environmental impacts, current and potential uses. Int. J. food Sci. Technol. Wiley Online Library. 2008. № 4. Vol. 43. P. 726–745.

Ramos M., Valdes A., Beltran A., Garrigos M.C. Gelatin-based films and coatings for food packaging applications. Coatings. 2016. № 6. P. 41.

Bower C., Avena-Bustillos R., Olsen C., McHugh T., Bechtel P. Characterization of fish-skin gelatin gels and films containing the antimicrobial enzyme lysozyme. J. Food Sci. 2006. № 71. P. 141–145.

Fang J., Fowler P., Escrig C., Gonzalez R., Costa J., Chamudis L. Development of biodegradable laminate films derived from naturally occurring carbohydrate polymers. Carbohydr. Polym. 2005. № 60. P. 39–42.

Jafari H., Lista A., Siekapen M. M., Ghaffari-Bohlouli P., Nie L., Alimorandi H., Shavandi A. Fish Collagen: Extraction, Characterization, and Applications for Biomaterials Engineering. Polymers. 2020. № 12 (10). Р. 2230.

Кушнір Н.А. Основи технології отримання колагену з рибної колагеновмісної сировини. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства та торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ. 2014. Вип. 1(19). C.107-116.

Dzyuba N., Bilenka I., Palvashova A., Zemlyakova E. Study into collagen hydrolyzate applicability as a structure forming agent. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. 5(11). P.10–17.

Дзюба Н. А., Землякова О. В. Розроблення композиції складу борошняних кондитерських виробів протекторної дії. Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: collective monograph. Stalowa Wola, Poland. 2018. Vol. 1. С. 155-174.

Кириллов А.И., Линчевская А.А, Куприна Е.Э. Безотходная технология переработки вторичных ресурсов рыбной промышленности для получения пищевых добавок с кальций обогащающими и хондропротекторными cвойствами. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. № 3 (5). Т. 15. С. 1620-1624.

Shahid M. Isolation and characterization of collagen from fish waste materialskin, scales and fins of Catla catlaand Cirrhinus mrigala. Journal of Food Science and Technology. 2015. 52(7). P. 4296–4305.

Sionkowska, A., Grabska, S. Preparation and characterization of 3D collagen materials with magnetic properties. Polymer Testing. 2017. 62. Р. 382–391.

Se-Kwon K., Yong-Tae K, Hee-Guk B., Pyo-Jam P., Hisashi I. Purification and characterization of antioxidative peptides from bovine skin. Journal of Biochemistry and Molecular Biology. 2001. No. 3. Vol. 34.P. 219-224.

Zhang Z., Li C., Shi B. Physicochemical properties of collagen, gelatin and collagen hydrolysate derived from bovine limed split wastes. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. 2005.Vol. 90. P. 23-29.

Zhang Y., Koguchi T., Simizu M. Chicken collagen hydrolysate protects rats from hypertension and cardiovascular damage. J. Med. Food. 2010. Vol. 13. P. 399-405.

Cao H., Chen M.-M., Liu Y., Liu Y.-Y., Huang Y.-Q., Wang J.-H., Chen J.-D., Zhang, Q.-Q. Fish collagen-based scaffold containing PLGA microspheres for controlled growth factor delivery in skin tissue engineering. Colloids Surf. B Biointerfaces. 2015. № 136. P. 1098–1106.

Петров И.Б., Клименко А.И. Комплексная переработка отходов рыбоперерабатывающих производств. Молодой ученый. Издательство «Молодой ученый». 2012. № 44. C. 61–63.

Ковалев Н.Н., Позднякова Ю. М., Перцева А. Д., Тун Ч. Состав и антиоксидантные свойства ферментативного гидролизата мышечной ткани трепанга. Пищевая промышленность. 2016. Т. 1. С.52-55.

Pal G.K., Suresh V. P. Comparative assessment of physico-chemical characteristics and fibril formation capacity of thermostable carp scales collagen. Materials Science & Engineering. 2016. Р. 37.

Новиков В.Ю., Деркач С.Р., Широнина А.Ю., Мухин В.А. Кинетические закономерности ферментативного гидролиза белков тканей гидробионтов: эффект способа внесения фермента. Вестник МГТУ. 2015. № 1. Том 18. С. 100-109.

Offengenden M., Chakrabarti S., Wu J. Chicken collagen hydrolysates differentially mediate anti-inflammatory activity and type I collagen synthesis on human dermal fibroblasts. Food Science and Human Wellness. 2018. Issue 2. Volume 7. P. 138-147.

Coppola D., Oliviero M, Vitale G.A., Lauritano C., D’Ambra I., Iannace S., de Pascale D. Marine Collagen from Alternative and Sustainable Sources: Extraction, Processing and Applications. Mar. Drugs. 2020. № 18. P. 1-23.

Zhang M., Liu W., Li G. Isolation and characterisation of collagens from the skin of largefin longbarbel catfish (Mystus macropterus). Food Chem. 2009. № 115. P. 826–831.

Senaratne L., Park P.-J., Kim S.-K. Isolation and characterization of collagen from brown backed toadfish (Lagocephalus gloveri) skin. Bioresour. Technol. 2006. № 97. P. 191–197.

Nagai T., Suzuki N. Isolation of collagen from fish waste material – Skin, bone and fins. Food Chem. 2000. № 68. P. 277–281.

Nagai T. Characterization of acid-soluble collagen from skins of surf smelt (Hypomesus pretiosus japonicas Brevoort). Food Nutr. Sci. 2010. № 1. P. 59.

Jongjareonrak A., Benjakul S., Visessanguan W., Nagai T., Tanaka M. Isolation and characterisation of acid and pepsin-solubilised collagens from the skin of Brownstripe red snapper (Lutjanus vitta). Food Chem. 2005. № 9. P.475–484.

Nagai T., Araki Y., Suzuki N. Collagen of the skin of ocellate pu_er fish (Takifugu rubripes). Food Chem. 2002. № 78. P. 173–177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-29

Як цитувати

Олійник, М. І. (2022). ПРОДУКТИ, ОТРИМАНІ ШЛЯХОМ ПЕРЕРОБКИ РИБНОЇ СИРОВИНИ, ТА МЕТОДИ ЇХ ВИДІЛЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 144-155. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.16