ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ГРАВІМЕТРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6.1

Ключові слова:

гравіметрія, прискорення сили тяжіння, трансформаторний гравіметр, експеримент

Анотація

Трансформаторні перетворювачі використовуються для вимірювань прискорення сили тяжіння g, інформація щодо яких необхідна в геофізиці, геології для розвідки корисних копалин; в інерціальній навігації рухомих об’єктів для корекції їх характеристик. Існує багато засобів вимірювання g. Для цього використовують гіроскопічні, п’єзоелектричні, струнні, ємнісні та інші типи гравіметрів. Трансформаторні гравіметри (ТГ) є одними із найкращих перетворювачів. Головною причиною цього є їх простота та надійність, відносно висока чутливість, широкий робочий частотний діапазон, лінійні характеристики у широкому динамічному діапазоні, потужний вихідний сигнал, стійкість до впливів навколишнього середовища та ін. Тому експериментальні дослідження характеристик трансформаторного гравіметра є, безумовно, актуальними. У статті описано проведені експериментальні дослідження трансформаторного гравіметра, надано опис нової вимірювальної схеми з його використанням. Проведено експериментальні дослідження, за результатами яких побудовано частотну характеристику вихідного сигналу даного гравіметра. Побудовано вимірювальну схему, що дозволяє виконувати експериментальні дослідження трансформаторного гравіметра. Встановлено, що при збільшенні частоти f коливань вібростенду амплітуда вихідної напруги трансформаторного гравіметра UТГ зменшується; максимальна амплітуда вихідної напруги трансформаторного гравіметра UТГ має місце при значеннях частоти коливань вібростенду f = 800 Гц для всіх значень Uген , що дорівнює частоті власних коливань ТГ; напруга генераторної обмотки Uген прямо пропорційно впливає на зміну напруги трансформаторного гравіметра UТГ; при будь-якій Uген характеристики мають лінійний характер за умови, що f ≥ 500 Гц, при меншій частоті спостерігається нелінійність, яка обумовлена технологічними похибками виготовлення вимірювального перетворювача.

Посилання

Агейкин Д.И., Костина Е.Н., Кузнецова Н. Н. Датчики систем автоматического контроля и регулирования. М. : Машиностроение, 1995. 310 с.

Безвесільна О.М. Вимірювання гравітаційних прискорень: Підручник. Житомир : ЖДТУ, 2002. 264 с.

Безвесільна О.М., Войцицький А.П., Єльнікова Т.О., Киричук Ю.В. Засоби вимірювання екологічних параметрів: Підручник. Житомир : ЖДТУ, 2009. 508 с.

Безвесільна О.М., Перетворювачі фізичних величин. Технічні засоби автоматизації: Підручник. Житомир : ЖДТУ, 2019. 809 с.

Безвесільна О.М., Ткачук А.Г. Трансформаторний гравіметр. Патент на корисну модель №142824 від 25.06.20. Бюл. №12 по заявці № u 2020 00884. Дата подання заявки 12.02.2020.G01V 7/00 http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7690/142824.pdf?sequence=1&isAllowed=y

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-13

Як цитувати

Безвесільна, О. М., & Гриневич, М. С. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ГРАВІМЕТРА. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 3-9. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6.1

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ