КЕЙС-МЕТОД У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ) НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.17

Ключові слова:

кейс-метод, технологічний напрям, комунікативна компетенція, заняття з української мови (за професійним спрямуванням)

Анотація

У статті розглянуто кейс-метод як одним із методів вирішення складних проблем, які не мають чіткої структури і передбачають застосування студентами свого творчого потенціалу і креативності. Визначено, що для цього методу характерна наявність актуальної проблеми чи ситуації, дійових осіб, драматичної складової і необхідності вибору. Поряд із цим, у кейс-методі беруть участь суб’єкти, які зіштовхнулися з конкретною проблемою чи ситуацією у реальному житті. Доведено, що мета кейсів – детальний аналіз, а не оцінювання (особливо, завчасне оцінювання). Навчання за допомогою кейсів розвиває здатність аналізувати, уникати помилок, які часто виникають під час виконання конкретних завдань. Кейс має задовольняти такі вимоги: відповідати чітко поставленій меті; мати відповідний рівень складності; ілюструвати різні аспектів життя; мати національне забарвлення; бути актуальним; ілюструвати типові ситуації; розвивати аналітичне мислення; провокувати дискусію; мати кілька рішень. З’ясовано, що участь студентів у практичної діяльності щодо опрацювання кейс-ситуації сприяла розвитку їх інтелектуальних і комунікаційних здібностей, формуванню інформаційної грамотності, а відповідно і комунікативної компетентності. Визначено, що застосування кейс-технології сприяло формуванню таких ключових і професійних компетенцій студентів технологічного напряму: уміння швидко знайти необхідну інформацію з теми та її важливі положення; уміння користуватися здобутою інформацією у практичних ситуаціях; засвоєння конкретних знань з галузі технологій в обсязі навчального плану ЗВО, а також у розширеному обсязі. Доведено, що застосування кейс-методу у роботі зі студентами технологічного напряму дозволяє підготувати майбутнього фахівця. Долучити його до роботи у сучасних динамічних умовах виробництва та соціуму, сформувати і розвити компетенції, які необхідні сучасному професіоналу.

Посилання

Варнавська І.В. Специфіка використання кейс-методу на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference “Scientific Research in XXI Century” (December 16–18, 2019). Ottawa, Canada : Methuen Publishing House, 2019. P. 129–138.

Міністерство охорони здоров’я України. «Що таке БАДи і чи корисні вони для здоров’я» URL: https://www.kmu.gov.ua/news/shcho-take-badi-i-chi-korisnivoni-dlya-zdorovya-moz

Наказ про організацію державного контролю за якістю та безпекою спеціальних харчових продуктів, біологічно активних добавок та харчових добавок. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0556-99#Text

Реєстрація та сертифікація БАД (дієтичних добавок). URL: https://brand-ua.com.ua/ua/p10007024-reyestratsiya-sertifikatsiya-bad.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

Варнавська, І. В. (2023). КЕЙС-МЕТОД У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ) НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ). Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 157-163. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.17