ВИВЧЕННЯ НЕДОЛІКІВ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.16

Ключові слова:

якість, методи контролю, сировина, м’ясо, фальсифікація, білок, антибіотики, фізичні методи.

Анотація

Наведені результати вивчення недоліків фізичних методів оцінки якості продовольчої сировини харчових продуктів. Запропоновано калібрувальну залежність для кількісної оцінки вмісту м’яса курки та індички в змішаному фарші на підставі співвідношення інтегральних інтенсивностей ліній в спектрах ЯМР. Аналіз спектрів 13С ЯМР показав, що жири індички і курки складаються, головним чином, з гліцеридів олеїнової і лінолевої (ненасичені) кислот, і на насичених кислот (стеаринової, пальмітинової). Кількісні співвідношення цих кислот в жирах індички і курки розрізняються, що і визначає можливість застосування спектральних методів для ідентифікації м’яса індички і курки, а також, в деяких межах, визначення складу змішаного фаршу з м’яса цих птахів. Результати показали, що чутливість методу мікробіологічного скринінг-аналізу є різною для кожного антимікробного препарату залежно від їх фармакокінетичних властивостей (біодоступності, ступеня сполучення з білками, шляхів та швидкості виведення з організму тварини тощо). Враховуючи термін каренції для тих активно діючих антимікробних речовин, які були використані в досліді, можна стверджувати, що в цілому цим методом можна встановити їх присутність у тушках птиці протягом періоду їх виведення, оскільки термін каренції тилозину, хлортетрацикліну та сульфаметоксазолу+триметоприм з організму птиці становить 2 доби, за винятком амоксициліну, період виведення якого з м’яса птиці становить 8 діб. Позитивно зарекомендував себе при аналізі харчових продуктів поляризаційний флуоресцентний імуноаналіз, заснований на зв’язуванні певної сполуки та трейсера (аналіз з флуоресцентною міткою) з антитілами. Проаналізовано існуючі фізичні засоби та методи експертизи якості, ідентифікації та виявлення фальсифікації продуктів тваринного походження та виявлено їх недоліки. Встановлено, що більшість методів є працемісткі, малопродуктивні і не можуть бути використані для оперативного контролю якості м’яса, особливо, на малих підприємствах, де відсутнє спеціалізоване обладнання. Звідси виникла необхідність розробки об’єктивних лабораторних експресних методів дослідження м’яса. Використання сучасних досягнень фізики, хімії, біохімії дозволяє адаптувати ці результати для розробки прискорених і надійних за своєю специфічністю і чутливістю методи експертизи якості продовольчої сировини і харчових продуктів.

Посилання

НАССР: Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю у виробництві харчових продуктів і продовольчої сировини: Навчальний посібник. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2005. 70 с.

ДСТУ ISO 9001–2001. Системи управління якістю. Вимоги. Київ: Держспоживстандарт України, 2001. 14 с.

ДСТУ 4161–2003. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. 13 с.

Хіцька О.А. Ризик-орієнтована система контрою безпечності харчових продуктів: аналіз міжнародного та національного законодавства. Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Ветеринарні науки. Харків. Вип. 35. Ч. 2, Т. 3. 2018. С. 102–106.

Tеtiana Prylipko, Volodymyr Kostash, Viktor Fedoriv, Svitlana Lishchuk, Volodymyr Tkachuk. Control and Identification of Food Products Under EC Regulations and Standards. International Journal of Agricultural Extension. Special Issue (02). 2021. P. 83–91.

Приліпко Т.М., Федорів В.М. Методи сучасних видів експертизи якості, ідентифікації фальсифікації продовольчої сировини тваринного походження Вісник Львівського торговельно-економічного університету Технічні науки. Харчові технології. 2023. № 35. С. 43–48.

Якубчак О.М., Хоменко В.І., Мельничук С.Д. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва. Київ.: Біопром, 2005. 799 с.

Prylipko T.M., KostashV. В., Pidlisnyj V.V., Semenov А. M. Іmprovement of methods of identification of meat types. The International Scientific Periodical Journal “Modern engineering and innovative technologies” Karlsruhe, Germany Issue. № 26. Part 1. April 2023. Р. 72–77.

Prylipko T.M., Koval T.V. Мethod of operational quality control of meat raw materials and meat products. The International Scientific Periodical Journal “Modern engineering and innovative technologies” Karlsruhe, Germany Issue. № 26. Part 1. April 2023. Р. 78–83.

Prylipko T. Control of the Quality and Safety of Dairy Products in Ukraine: International and Legal Aspects. European Food and Feed Law Review. Volume 18. 2023. Issue 1. P. 22–30.

Bohatko N. M., Bukalova N. V., Prylipkо T. M., Khitska O. A., Mazur T. G., Lysota V. P. Sanitary and hygienic condition of refrigerators and and sanitary measures facilities for the production and sale of broiler chicken meat. Monograph series “Heritage of European science ᾽2023”. Scientific World-NetArhatAV. Karlsruhe, Germany, 2023. Book 17, Part 4. P. 61−71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Приліпко, Т. М., & Кузьмінська, І. М. (2024). ВИВЧЕННЯ НЕДОЛІКІВ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 140-147. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.16

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають