ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ СПРЯЖЕНИХ ГРАДІЄНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.3.1

Ключові слова:

мінімізація, найскоріший спуск, сполучені напрямки, спряжені граді- єнти, ітераційний алгоритм

Анотація

У статті для розв’язання некоректно поставлених задач методом регуляризації розглядається метод спряжених градієнтів. Градієнтом називається вектор, величина якого визначає швидкість змінення функції, а напрямок збігається з напрямком найбіль- шого зростання цієї функції. Вектор, що вказує напрямок найбільшого зменшення функції, називається антиградієнтом функції. Метод спряжених градієнтів застосовується для розв’язання задач безумовної мінімізації, для відшукання екстремалі згладжуючого функ- ціоналу. Цей метод є ітераційним методом. Загальною властивістю більшості ітера- ційних алгоритмів є швидке спадання швидкості мінімізації в разі наближення до точки мінімуму функціонала. Тому важливою характеристикою ітераційних алгоритмів явля- ється той фактичний мінімальний рівень значень функціонала нев’язки, до якого вдається довести процес мінімізації за реальний час. У роботі описаний метод найскорішого спуску як метод, що передує методу спря- жених градієнтів і поєднує в собі два поняття: «градієнт цільової функції» та «сполуче- ний напрямок векторів». Також приведений метод сполучених напрямків та два методи пошуку вагового коефіцієнта. У статті аналізуються градієнтні методи пошуку оптимальних значень квадратич- них функцій та функцій загального виду. Метод спряжених градієнтів є методом першого порядку, але швидкість його збіжності квадратична, чим цей метод вигідно відрізняється від звичайних градієнтних методів. Недоліком градієнтного пошуку є те, що під час його використання можна виявити тільки локальний екстремум функції. Для відшукання інших локальних екстремумів необхідно проводити пошук з інших початкових точок. Побудова- ний алгоритм мінімізації функціонала за допомогою методу спряжених градієнтів.

Посилання

Регуляризирующие алгоритмы и априорная информация / А.Н. Тихонов и др. Москва : Наука, 1983. 200 с.

Golub G.H., O’Leary D.P. Some History of the Conjugate Gradient Methods and Lanczos Algorithms: 1948–1976. SIAM Rev. 1989. Vol. 31. P. 50–102.

Hestenes M.R., Stiefel E. Method of Conjugate Gradients for Solving Linear Systems. Journal of Research of the National Bureau of Standards. 1952. Vol. 49. P. 409–436.

Fletcher R., Reeves C.M. Function Minimization by Conjugate Gradients. Computer Journal. 1964. Vol. 7. P. 149–154.

Решение СЛУ методом сопряженных градиентов. 2012. URL: http://www.hpcc.unn.ru/?dir=847 (дата звернення: 20.05.21).

Некипелов Н. Метод сопряженных градиентов – математический аппарат. URL: https://basegroup.ru/community/articles/conjugate (дата звернення: 18.05.21).

Метод спряженого градієнта. 2021. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Метод_спряженого_градієнта#Місцево_оптимальний_метод_найбільш_стрімкого_спуску (дата звернення: 18.05.21).

Безусловная оптимизация. Метод сопряженных градиентов. 2017. URL: https://simenergy.ru/math-analysis/solution-methods/90-conjugate-gradient (дата звернення: 11.08.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-02

Як цитувати

Димова, Г. (2021). ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ СПРЯЖЕНИХ ГРАДІЄНТІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 3-9. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.3.1

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ