АЛЬТЕРНАТИВНИЙ РОЗРАХУНОК БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЇ НА ОСНОВІ ОБЕРТАЛЬНОГО МОМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.29

Ключові слова:

напруження, деформації, розрахунок, момент сили, обертання, диференціал, переріз

Анотація

Сучасне проєктування будівельних конструкцій будівель та споруд потребує альтернативних методів розрахунку. Шляхом співставлення різних методів розрахунку виконується перевірка правильності проєктування для конструкцій. Виходячи з поняття моменту обертання, диференціювання його по висоті перерізу знайдена методика розрахунку деформацій і напружень в перерізі конструкції балки. Такий розрахунок може слугувати як альтернативний, перевірочний у проєктуванні. Також цей метод розрахунку може виступати основним Виведені диференціальні залежності моменту сили обертання за висотою перерізу для визначення поздовжньої сили і розподіленого навантаження в перерізі. В дослідженні доведено, що диференціал від моменту обертання по висоті перерізу є поздовжня сила , а диференціал від поздовжньої сили по висоті перерізу є розподілене навантаження. Також показано, що можна представити розподілене навантаження на торець балки , як диференціал другого порядку від обертального моменту. Для зручності розрахунків автором розроблено таблицю для знаходження добутку епюр обертальних моментів для поширених на практиці випадків. Як перевірочний приклад розглянуто поздовжньо стиснуту балку навантажену двома зосередженими вертикальними силами в третинах прольоту. Для перевірки запропонованого розрахункового апарату було співставлено розраховані значення напружень і деформацій з показниками визначеними традиційним способом. За результатами розрахунків напруження і деформації, що розраховані за запропонованим методом і традиційно, ідентичні. Це підтвердило достовірність запропонованого методу розрахунку, який використовує обертальний момент як вихідний критерій. Таким чином, класичний параметр обертальної дії сил – момент сили в точці, разом із традиційними – згинальним моментом і нормальною силою, можна використовувати для розрахунку напружень і деформацій в перерізі конструкції й отримувати точні результати розрахунків. Доведено, що деформації та напруження в перерізі балкової конструкції можуть бути визначені на основі обертальної дії сил. Застосування запропонованого розрахункового апарату дозволяє перевірити існуючі розрахунки та виконати розрахунки конструкцій для нового проекту в будівництві.

Посилання

Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General rules and rules for building: EN 1992-1. Brussels: CEN, 2004. P.30-82.

Leonhard F.“Spannbeton” fȕr die Praxis. Wyd.3. Ernst u. Sohn, Berlin-Mȕnhen-Dusseldorf, 1973, 246 p. 4.

Бабич Є.М., Бабич В.Є. Розрахунок і конструювання залізобетонних балок: навчальний посібник/ Є.М. Бабич, В.Є. Бабич. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Рівне: НУВГП, 2017. С. 19-62.

Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С. Опір матеріалів. К.: Вища шк., 1993. С. 54.

High performance concrete structures/ M. Chekanovych //Life cycle assessment, behavior and properties of concrete and concrete structures. Proceeding of International Conference. 2004, Brno, Czech Republic, P. 130-135.

Чеканович М. Г. Метод попереднього напруження залізобетонних конструкцій, що підвищує їх міцність. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 2. С. 57-62.

M Chekanovych Stress-Strain state of reinforced concrete beams strengthened with a flexible rod-roller system. AIP Conference Proceedings, 2023. С.65-69.

Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. 8-е изд. М.: Наука, 1972, С. 47.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55568 України. Науково-технічний твір «Теореми про диференціальний зв’язок між обертальним моментом, поздовжньою силою та інтенсивністю розподіленого навантаження» / Автор – М. Г. Чеканович, Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації 11.07.2014.

Чеканович, М. Г. Теорема для розрахунку будівельних конструкції. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 5. С. 199-204. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.24

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-13

Як цитувати

Чеканович, М. Г. (2024). АЛЬТЕРНАТИВНИЙ РОЗРАХУНОК БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЇ НА ОСНОВІ ОБЕРТАЛЬНОГО МОМЕНТУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 261-268. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.6.29

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають