АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЦИР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.3.12

Ключові слова:

річка, басейн, водні ресурси, меліоровані землі, технічний стан, осу- шення, дренажна система

Анотація

Проведено аналіз сучасного стану водних та земельних ресурсів басейну річки Цир (зона Полісся, Волинська область, Камінь-Каширський район) з метою виявлення основних проблем їх раціонального використання та охорони в умовах зміни клімату. На основі проведеного гідрологічного, геологічного та гідрогеологічного аналізу сфор- мовано сучасні гідрографічні характеристики річки Цир. Аналіз даних показує, що на території басейну річки Цир розвинені процеси заболочення та підтоплення заплави річки, а також карстоутворення і розвіювання пісків еолових гряд і дюн. Майже всюди схили долини є слабо розчленованими, здебільшого відкритими, розораними, місцями залісненими. Переважають піщані або суглинисті ґрунти, рідше – супіщані або глинисто-піщані. Встановлено, що в межах басейну річки Цир розвинені процеси заболочення та підто- плення заплави річки. Деградація ґрунтів проявляється у вигляді вітрової ерозії та кар- стоутворення. Аналіз технічного стану Цирської осушувальної системи, магістральним каналом якої є річка Цир, вказує на те, що через незадовільний стан русла (заростання та замулення) річки Цир система не спроможна належним чином виконувати своє функціональне при- значення – відведення дренажного стоку та сезонне водорегулювання. Крім того, відсут- ність експлуатаційних заходів на внутрішньогосподарській мережі Цирської осушуваль- ної системи призвела до неможливості ефективного використання сільськогосподарських угідь через затоплення понижених ділянок рельєфу. Як заходи щодо раціонального використання та охорони водних і земельних ресур- сів басейну річки Цир пропонуються організація і проведення експлуатаційних заходів, зокрема на внутрігосподарській мережі, а також відновлення водорегулюючої функції дренажної системи шляхом реконструкції та будівництва нової інженерної інфраструк- тури меліоративної системи, що забезпечить двостороннє регулювання дренажного стоку в умовах зміни клімату.

Посилання

Указ Президента України № 357/2021 від 13 серпні 2021 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів України». URL: https://www.president.gov.ua/documents/3572021-39661

Вплив сучасних кліматичних змін на водні ресурси та сільськогосподарське виробництво. Меліорація і водне господарство / М.І. Ромащенко та ін. 2020. № 1. С. 5–22.

Воропай Г.В., Яцик М.В., Мозоль Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку осушувальних меліорацій в умовах змін клімату. Меліорація і водне господарство. 2019. № 2. С. 31–39.

Кузьмич Л.В., Каращук М.М., Кузьмич А.А. Сучасний технічний стан меліоративного фонду Маневицького району Волинської області. Вісник НУВГП: збірник наукових праць. 2016. випуск 2 (64). С. 34–40.

The system optimization of technical, technological and construction parameters of polder systems. Automation 2020, AISC / A. Rokochinskiy et al. 1140. Р. 78–86. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40971-5_8

Аналіз водозабезпеченості меліорованих земель в межах осушувальної системи «Мар’янівка» Рівненської області. Вісник аграрної науки / Л.В. Кузьмич та ін. 2021. № 3. С. 70–77.

Кузьмич Л.В., Кузьмич С.А. Оценка ресурса сложных гидротехнических конструкций. Collection of the International scientific and practical conference «Water resources management in the context of globalization», dedicated to the 105th anniversary of the birth of Professor L.Y. Tazhibaev. Аlmaty : KazNARU, 2021. Р. 225–231.

Зузук Ф.В., Колошко Л.К., Карпюк З.К. Осушені землі Волинської області та їх охорона : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 294 с.

Полянський С. Агроекологічний стан ґрунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип’ять. Наукові записки. 2015. № 2. С. 173–178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-02

Як цитувати

Кузьмич, А., Волошин, М., & Кузьмич, Л. (2021). АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ЦИР. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 98-105. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.3.12

Номер

Розділ

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають