ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕНЗИМІВ НА СТУПІНЬ ОБРОБКИ СОНЯШНИКОВОГО ФУЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.11

Ключові слова:

ферменти, ензими, рослинна олія, фуз, харчові технології, фосфоліпази

Анотація

Стаття присвячена висвітленню особливостей роботи ферментативних препаратів у олійно-жировій сфері для проведення обробки побічного продукту переробки олії – фуз;, для визначення можливості збільшення виходу кінцевого продукту та зменшення кількості промислових відходів. Ферменти дуже різноманітні за своїми властивостями, що дає змогу ситуативно підбирати комплекс препаратів виходячи із параметрів вхідної сировини, майже або зовсім не змінюючи хід технологічної обробки. Вивчення питання використання ензимів у харчових технологіях дозволило прийти до висновку про широке застосування ферментативних препаратів у багатьох сферах харчової промисловості, однак їх додавання при переробці рослинної олії для підприємств України ще не має широкого впровадження і знаходиться на достатньо низькому рівні. Використання ензимів може дозволити значно спростити технологію віджиму побічних продуктів та забезпечити біологічно-безпечну технологію обробки. Ферменти обираються виходячи із вхідних параметрів сировини і вони здатні значно покращити хімічні показники вихідної олії. Ферментативний метод також контролює кількість фосфоліпідів в готовій продукції, що дуже важливо при виготовленні і харчової, і технічної олії. В даній роботі наведено приклад обробки соняшникового фузу фосфоліпазами групи А1, А2 та їх одночасного використання для порівняння виходу олії та кінцевих показників у продукті. Отримані результати свідчать про доцільність одночасного використання фосфоліпаз групи А1, А2 та перспективність технологічної обробки для виготовлення рослинної олії. Використання ензимів для переробки олії є економічно вигідним рішенням, яке значно збільшує вихід готового продукту, забезпечує оптимальні фізико-хімічні показники, спрощує умови та хід гідратації олії. Ферменти можуть стати важливою частиною технологічної обробки вторинних продуктів, що дозволить значно збільшити вихід олії та мінімізувати кількість відходів.

Посилання

Частка України у світовому виробництві олії скоротиться до 21 відсотка. Видання Bizagrо. 2022. URL: https://bizagro.com.ua/chastka-ukrayini-u-svitovomuvirobnitstvi-ta-eksporti-oliyi-u-2022-23-marketingovomu-rotsi-skorotitsya-do-21-i-35-vidsotkiv-vidpovidno-usda/ (дата звернення 23 жовтня 2022).

Suellen A. O. Ribeiro,a Antonio E. Nicacio,a Ana B. Zanqui. Application of Enzymes in Sunflower Oil Extraction: Antioxidant Capacity and Lipophilic Bioactive Composition. Journal of the Brazilian Chemical Society. № 5. 2016. С. 835-839.

Черства А.О. Удосконалення технології пресового вилучення ріпакової олії з використанням ферментних препаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів» НУХТ: К., 2018. 18 с.

Вовк Г.О., Носенко Т.Т. Вплив попередньої ферментативної обробки гарбузового насіння на вихід пресової олії та її хімічний склад «Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення»: матеріали конференції присвячена 80-річчю Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Львівського торговельно-економічного університету І.В. Сирохмана 2020. Київ : НУХТ, 2020. С. 207-209.

Гладкий Ф.Ф., Волошенко С.В. Можливість проведення реакції гідратації фосфоліпідів олій з використанням ферментного препарату фосфоліпази С. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Харків : НТУ «ХПІ». 2011. № 34. С. 32-37.

Гладкий Ф.Ф., Волошенко С.В. Нова ферментна технологія гідратації олій. Критерії вибору ферментних препаратів «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, оліє жирової та молочної галузей»: Міжнародна науково-технічна конференція 22–23 березня 2012 р. Київ : НУХТ, 2012. С. 82.

Волошенко С.В. Застосування ферментів класів гідролаз та ацилтрансфераз в технології гідратації олії Технологический аудит и резервы производства. 2012. № 3/2(5). С.11-12.

Носенко Т.Т, Жупанова Д.О. Огляд технології ферментативного рафінування рослинних олій. «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 2020 р. Київ :НУХТ, 2020. С. 53-54.

Гладкий Ф.Ф., Богодіст-Тимофєєва О.Ю. Модифікування фосфатидного концентрату за допомогою ферменту. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків : НТУ «ХПІ». 2002. № 9, т. 2. С. 35-38.

Демидова А.О., Гладкий Ф.Ф., Березка Т.О. Сучасні способи гідратування рослинних олій: аналітичний огляд. Innov Biosyst Bioeng. 2021. № 5(2). С. 105–116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

Ряполова, І. О., & Остапчук, А. А. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕНЗИМІВ НА СТУПІНЬ ОБРОБКИ СОНЯШНИКОВОГО ФУЗУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 83-89. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.11