ОСОБЛИВОСТІ, ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.10

Ключові слова:

парламентаризм, парламент, Верховна Рада України, опозиція, державне управління

Анотація

Стаття присвячена проблемам сучасного парламентаризму в Україні, а саме особливостям функціонування Верховної Ради України на сучасному етапі, історії формування парламентаризму, а також його основним проблемам і перспективам. Верховна Рада України є вищим законодавчим органом влади, який відіграє ключову роль у державному управлінні. Тому важливим є еволюція явища парламентаризму. Парламентаризм має тривалу історію на території України. Основа загального народовладдя була закладена ще у Київській державі у формі «віча». Свій розвиток таке народовладдя отримало за часів козаччини у Запорозькій Січі та Державі Війська Запорозького. Класичний варіант парламентської діяльності українське суспільство отримало у роки української національної революції та визвольних змагань 1917–1921 рр. у формі Української Центральної Ради, Української Національної Ради, Трудового конгресу. Останній і найважливіший етап розвитку парламентаризму є період незалежності України. На сучасному етапі український парламентаризм набуває загальних європейських рис, що є результатом органічного розвитку протягом століть паралельно із європейським досвідом. Основними принципами та ознаками сучасного парламентаризму в Україні є легітимність законодавчого органу; незалежність та верховенство парламенту; баланс політичних сил в парламенті та наявність опозиції; підзвітність і підконтрольність парламенту виконавчо-розпорядчих органів; політична відповідальність уряду. Основними проблемами, а тому і головними перспективами українського парламентаризму є продовження роботи над нормативно-правовим забезпеченням роботи законодавчого органу, продовжувати роботу у боротьбі з корупцією на найвищому рівні, деолігархізація політичних сил, підвищення рівня вимог до парламентарів, унормування статусу парламентської опозиції та підвищення політичної культури народних депутатів та Апарату Верховної Ради України.

Посилання

Данилевська В., Азовський В. Парламентаризм та парламентська діяльність: дистанційний курс. 2020. 105 с. URL: https://eduhub.in.ua/courses/parlamentarizmta-parlamentska-diyalnist-1

Гончар В. Становлення парламентаризму: досвід Великобританії для України. Державне управління та місцеве самоврядування, 2017. Вип 3(34). С. 12–16.

Єрмолаєв В. М. Історія вищих представницьких органів влади в Україні : навч. посібник. Х. : Право, 2007. 280 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. К. Т. 9. Кн. 1. С. 736.

Ільницька У. В., Крачковский Б. П. Становлення українського парламентаризму та особливості функціонування представницьких органів державної влади на різних етапах історичного розвитку. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 2009. Том 11. № 3(42). Ч. 1. С. 373–381.

Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. К. : Абрис, 2000. 414 с.

Український парламентаризм: минуле і сучасне / за ред. Ю. С. Шемшученка. К., 1999. С. 62–63.

Дубас В. Європейські стандарти сучасного парламентаризму (за позиціями Європейської Комісії «За демократію через право»). Український часопис конституційного права. 2019. № 2. С. 60–73.

Журавський B. C. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект : монографія. К. : Ін-держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. С. 344.

Чабай Г. Говорить монобільшість. Український тиждень. 2019. № 38. URL: https://tyzhden.ua/Politics/235455

«Портрет» нового парламенту: якою буде Верховна Рада України. Рада. URL: https://rada.oporaua.org/novyny/novini/23591-portret-novogo-parlamentuyakoyu-bude-verkhovna-rada-ukrajini-9-go-sklikannya

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про статус народного депутата України» від 16 листопада 1992 р. № 2790-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#Text

Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта народного депутата України та Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» від 03.12.2020 № 1062-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-20#Text

Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Сачко, Д. В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ, ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 74-81. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.10