ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ В КУРСІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.2

Ключові слова:

ділова англійська мова, студенти-магістри, граматичні навички, вправи з граматики, публічне управління

Анотація

Ділова англійська мова покликана допомогти підготувати студентів до адекватного функціонування в конкретних професійних ситуаціях. Для досягнення цієї мети необхідно зрозуміти, як забезпечити відповідність між потребами суспільства у підготовці кваліфікованих фахівців з високим рівнем володіння іноземною мовою, вимогами навчальних планів університетів та обмеженою кількістю академічних годин, відведених на викладання мови. У сфері державного управління ефективна комунікація має вирішальне значення, тому що управлінці відповідають за керівництво та вплив на великі колективи та спільноти. Володіння граматикою ділової англійської мови є важливим для цих фахівців, оскільки від лідерів вимагається чітка та професійна комунікація. Здатність управлінців і адміністраторів точно та переконливо висловлювати свої думки англійською мовою може суттєво вплинути на довіру до них та на ефективність їхнього керівництва. У статті наведено граматичні теми з програми дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів другого (магістерського) ступеня вищої освіти та подані типи вправ, що використовуються для закріплення знань студентів з граматики. На заняттях використовуються виключно автентичні матеріали, а не вигадані абстрактні мовленнєві ситуації. Лексика, на якій ґрунтується навчання граматики, має бути знайома студентам та повинна спонукати їх до ефективного спілкування з професійних питань. Граматика англійської мови, яка вивчається в університеті, мало відрізняється від вивченої у шкільному курсі, проте студенти повинні зосередитися на автоматизації навичок використання граматичних структур у новому професійному контексті.. Наголос на розумінні та вилученні інформації з автентичних професійних текстів є ключовим фактором при відборі граматичного матеріалу для вивчення.

Посилання

Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Херсон: ХДАЕУ, 2023. 17 с.

McCarthy M., McCarten J., Clark D., Clark R. Grammar for Business. Cambridge University Press, 2012. 267 p.

Байдак Л. І. Особливості викладання ділової англійської мови магістрам аграрного ЗВО. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально-освітній школах : збірник наукових праць. Запоріжжя, 2022. № 82. С. 88-94. URL: https://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/9896/19E.pdf

Байдак Л. І. Особливості навчання граматиці іноземної мови студентів нелінгвістичних ВНЗ. Філологічні науки. Методика викладання мови та літератури. Суми, 2018. URL: https://repo.snau.edu.ua/bitstream /123456789 /6088/ 1B8.pdf

Гришкова Р. О. Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів нефілологічних спеціальностей. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. 220 с. URL : https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui /bitstream/123456789/102/1.pdf

Дідо Н. Д. До проблеми викладання ділової англійської мови для студентів немовних факультетів ВНЗ. Науковий вісник УжНУ. Серія «Педагогіка, соціальна робота». Вип. 35. 2015. С. 62-65. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui /bitstream/lib/11668/1/97.pdf

Мойсеєнко Н. Г., Сізова Л. В. Місце та роль граматики у формуванні комунікативних навичок студентів економічних вищих навчальних закладів. Науковий вісник гуманітарного наукового університету. № 3. 2011. С. 90-91. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v3 /19.pdf

Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П. Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Лінгво-методичні концепції викладання іноземних мови у вищих навчальних закладах України. К., 2003. С. 173-179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

Бойко, Л. М. (2024). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ В КУРСІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 12-18. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.2