РОЛЬ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.2

Ключові слова:

ділова англійська мова, публічне управління та адміністрування, студенти, уміння і навички

Анотація

У статті досліджується роль дисципліни «Ділова англійська мова» у підготовці магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та проблеми, пов’язані з її викладанням, а саме: відбір тем для вивчення, групування матеріалу за відповідністю до навчальних завдань та за рівнем володіння мовою різними студентами у групі, а також обрання форм навчання. Усі перелічені проблеми постають перед викладачем ділової іноземної мови кожного навчального року. Проведено аналіз специфіки викладання ділової іноземної мови студентам магістерського рівня спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у аграрно-економічному університеті, визначені зміст та форми навчання цієї дисципліни. Відмічено, що викладачеві потрібно неодмінно враховувати рівень володіння студентами іноземною мовою, щоб надавати такі завдання, які б допомогли кожному студентові набути знань, умінь і навичок, які вказані у програмі дисципліни. Головною особливістю викладання ділової іноземної мови є уміння пояснити студентам мовний матеріал, виявити слабкі місця у мовній підготовці студентів, зосередитися на їхніх мовних потребах. Також викладач не може залишатися осторонь професійних аспектів спеціальності, щоб уміти підвищити мотивацію студентів. Професійна спрямованість потребує інтеграції дисципліни «Ділова іноземна мова» з профільними дисциплінами спеціальності «Публічне управління і адміністрування», а відбір тем для вивчення має бути пов'язаний з іншими фаховими дисциплінами навчального плану. У статті наведено перелік спеціалізованих вправ, які використовуються в рамках курсу. Роль ділової англійської мови у підготовці майбутнього фахівця з публічного управління та адміністрування є важливою. Фахівець повинен вміти правильно формулювати завдання, ефективно доносити інформацію до колег та іноземних партнерів, вести документацію, ділову переписку іноземною мовою, щоб забезпечити безперебійну роботу компанії чи установи на міжнародному рівні.

Посилання

Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Херсон: ХДАЕУ, 2023. 17 с.

Долинський Є. Роль і місце ділової англійської мови в підготовці майбутніх перекладачів. Закарпатські філологічні студії. Вип.17. Т.2. 2021. С.33-38. URL : http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/17/part_2/8.pdf

Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П. Методика обучения английскому языку для делового общения. К.: Ленвит, 2004. 192 с.

Дідо Н.Д. До проблеми викладання ділової англійської мови для студентів немовних факультетів ВНЗ. Науковий вісник УжНУ. Серія «Педагогіка, соціальна робота». Вип. 35. 2015. С. 62-65. URL : http://tinyurl.com/y8ru9nv2

Байдак Л. І. Особливості викладання ділової англійської мови магістрам аграрного ЗВО. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць. Запоріжжя, 2022. № 82. С. 88-94. URL : http://tinyurl.com/4hu4bhne

Дегтярьова Ю.В. Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для ділового спілкування: Автореф. на здобуття наук. ст. к. пед. наук: 13.00.02 «теорія та методика навчання : германські мови». Київ. 2006. 22 с.

Frendo E. How to Teach Business English. Pearson Education Limited. 2005. 135 p. URL : https://vulms.vu.edu.pk/Courses/ENG516/ Downloads/kupdf.net_how-toteach-business-english-evan-frendo.pdf

Gibson R. Intercultural business communication. Oxford University Press. 2009. 111 p.

Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок, В.О. Іваніщева, Л.Й. Клименко, Т.І. Козимирська, С.І. Кострицька, Т.І. Скрипник, Н.Ю. Тодорова, А.О. Ходцева. К. : Ленвіт, 2005. 119 с. URL : https://im.nmu.org.ua/ua/library/national_esp _curriculum.pdf

Семенчук Ю.О. Вивчення термінологічної лексики у курсі ділової англійської мови. Іноземні мови №3, 2003. С.29-32. URL : http://tinyurl.com/cewe2v3h

Sweeney S. Communicating in Business. Student’s book. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 126 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-28

Як цитувати

Бойко, Л. М. (2024). РОЛЬ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 16-22. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.1.2