ЗАЛІЗОБЕТОННІ БАЛКИ, ПІДСИЛЕНІ СТРИЖНЕВО-КОТКОВОЮ СИСТЕМОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.6.20

Ключові слова:

міцність, підсилення, зовнішня стрижнево-коткова система, деформаційна модель, тертя

Анотація

Розроблена система підсилення залізобетонних балок, що дозволяє підсилити не лише розтягнуту нижню її зону при навантаженні, але й верхню стиснену. При цьому досягається це дією лише одного гнучкого сталевого стрижньового елементу, що зв’язує стиснену і розтягнену зони балки. Вперше вдалося підсилити стиснену зону балки не традиційними масивними стиснутими елементами, а гнучкими розтягнутими елементами мінімального поперечного перерізу. Для зміни напрямку дії сил на балку від стиску розтягнутої зони до розтягу стиснутої її зони застосована система котків. Корегування сил тертя кочення на котках дозволило автоматично регулювати співвідношення сил між стиском балки у відповідній зоні та її розтягом для досягнення максимального ефекту підсилення. У статті викладена методика розрахунку напружено-деформованого стану залізобетонних балок, підсилених новою зовнішньою стрижнево-котковою системою, що дозволяє врахувати тертя системи підсилення, дійсні діаграми бетону й сталі, а також деформаційну модель роботи конструкції під навантаженням. Представлено нову конструкцію для посилення однопрогонових залізобетонних балок прямокутного перерізу з використанням зовнішніх гнучких сталевих стрижнів. Схему посилення балок забезпечує система котків. У дослідженні пропонується метод розрахунку таких посилених балок. Спосіб розрахунку враховує втрату натягу через тертя при контакті зовнішнього дроту з роликами. Процедура розглядає повну діаграму роботи бетону з низхідною гілкою та дискретно лінійну роботу сталі. Модель враховує деформації конструкції під навантаженням. Для армованих підсилених балок визначається розрахунковий згинальний момент.

Посилання

Бабич Є.М., Бабич В.Є. Розрахунок і конструювання залізобетонних балок : навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Рівне : НУВГП, 2017. С. 10–64.

ДБН В.2.6-98:2009. Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона. Основные положения. [Действителен от 2011-06-01]. Киев, 2011. 71 с. (Государственные строительные нормы Украины).

ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона. Правила проектирования. [Действителен от 2011-06-01]. Киев, 2011. 166 с. (Национальный стандарт Украины).

Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд : навчальний посібник. Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. 171 с.

Онуфриев Н.М. Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений. Ленинград, 1965. 342 с.

Конструкція балкова : пат. України (UA) № 109379 C2, МПК 2006 Е04С 3/20, Е04G 23/02 / М.Г. Чеканович, В.П. Журахівський, О.М. Чеканович ; заявник : М.Г. Чеканович, В.П, Журахівський, О.М. Чеканович ; патентовласник : М.Г. Чеканович ; № 201410316 заявл. 22.09.2014 ; опубл. 10.08.2015. Бюл. № 15. 3 с.

Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. Москва, 1972. С. 94–103.

Чеканович М.Г., Янін О.Є. Розрахунок будівельних конструкцій : навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 57–77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Як цитувати

Чеканович, М., & Журахівський, В. (2022). ЗАЛІЗОБЕТОННІ БАЛКИ, ПІДСИЛЕНІ СТРИЖНЕВО-КОТКОВОЮ СИСТЕМОЮ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 162-168. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.6.20

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ