ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПЕРЕДАЧЕЮ СИЛ ПОПЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ НА БЕТОННУ СУМІШ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.20

Ключові слова:

міцність, підсилення, деформації, бетонна суміш, спосіб на упори, спосіб на бетон, спосіб на бетонну суміш

Анотація

Розглянуті та проаналізовані відомі у світовій будівельній практиці способи попереднього напруження залізобетонних конструкцій на упори та на затверділий бетон. Виявлені резерви підвищення міцності конструкцій, виготовлених за такими способами. Розглянуто запропонований автором спосіб попереднього напруження залізобетонних конструкцій на бетонну суміш, який дозволяє значно зміцнити бетон і відповідно до його застосування збільшити міцність конструкцій. Виявлено парадоксальну з традиційної точки зору річ – напруга в арматурі конструкції є, а відповідних деформацій пружного стиснення бетону немає, хоч арматура і закріплена в бетоні за рахунок зчеплення. Проведені дослідження деформаційних властивостей бетонної суміші і бетону в умовах стиску. Встановлено, що традиційний погляд на залізобетон як на матеріал, що складається з бетону (штучного кам’яного матеріалу) й арматурної сталі, неповною мірою відображає дійсність щодо запропонованого способу напруження. З’ясовано, що у разі натягу арматури й передачі сил попереднього напруження обтискується не бетон як кам’яний матеріал, а бетонна суміш, тобто суміш його компонентів (щебінь, пісок). А оскільки бетону власне ще немає, то зусилля попереднього натягу сприймають здебільшого тверді компоненти суміші (за технологією вода має можливість видалятися із суміші у разі обтиску). Таким чином, деформації стиснення компонентів бетонної суміші повною мірою відповідають зусиллю в арматурі. Всесвітній закон збереження енергії та закон Гука, звичайно, охоплюють наведені конструкції з натягом арматури на бетонну суміш. Тут маємо справу з явищем переходу зовнішньої енергії обтиску у внутрішню енергію зв’язку у разі фазового переходу бетонної суміші до твердого стану. Розроблені основні підходи до розрахунку залізобетонних конструкцій з натягом арматури на бетонну суміш, що враховують передачу сил попередньої напруги на бетонну суміш, зміцнення бетону конструкції пресуванням.

Посилання

Бабич Є.М., Бабич В.Є. Розрахунок і конструювання залізобетонних балок : навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Рівне : НУВГП, 2017. С. 10–64.

ДБН В.2.6-98:2009. Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона. Основные положения. Действителен от 2011-06-01. Киев, 2011. 71 с. (Государственные строительные нормы Украины).

ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Бетонные и железобетонные конструкции из тяжелого бетона. Правила проектирования. Действителен от 2011-06-01. Киев, 2011. 166 с. (Национальный стандарт Украины).

Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings, p. 30–82.

British Standards Institute, (2000). Structural Use of Steelwork in Building, Part 1: Code of Practice for Design – Rolled and Welded Sections, BS 5950-1:2000.

Способ изготовления предварительно напряженных железобетонных изделий: А. с. 1747632 СССР, МКИ Е 04 G 21/12. / М.Г. Чеканович. № 1248389; заявл. 26.02.90; опубл.15.07.92, Бюл. № 26. 6 с.

Чеканович М.Г., Янін О.Є. Розрахунок будівельних конструкцій : навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 57–77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-04

Як цитувати

Чеканович, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПЕРЕДАЧЕЮ СИЛ ПОПЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ НА БЕТОННУ СУМІШ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 181-187. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.20