ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ДІЛЯНКАХ МОСТОВИХ СПОРУД У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.6

Ключові слова:

інженерно-геологічні умови, інженерно – геологічна типізація, мос- това споруда, розрахункове навантаження на основу, несуча здатність основи, схеми «нашарувань»

Анотація

У статті розглянуті особливості інженерно-геологічних умов території, принципи їх інженерно-геологічного районування та типізації. Враховуючи взаємодію геологічного середовища з мостовими спорудами, розглянуті їх специфічні особливості, як інженер- них об’єктів. Дана оцінка інженерно-геологічних умов ділянок пошуків в Бериславському, Цюрупінському, Велико Олександрівському, Каховському районах Херсонської області та в місті Херсоні, які зазнавали і зазнають постійної зміни в процесі урбанізації під впливом природних і техногенних чинників. Встановлено особливості інженерно-геологічних умов (ІГУ), які сформовані при впливі певних факторів (ознак) і типові для кожної розглянутої ділянки. До елементів ІГУ від- несені: особливості будови рельєфу, геологічної будови, гідрогеологічні умови, геологічні процеси та явища, інженерна діяльність людини. При оцінці ІГУ території врахований комплексний вплив всіх цих елементів. Розглянуті та обрані типоутворюючі фактори, що визначили характерні, типові для досліджуваних районів інженерно-геологічні особливості, які визначають типізацію за інженерно-геологічними умовами ділянок зведення мостових споруд в розглянутих райо- нах Херсонської області. Визначено, що основну найбільш значущу, роль, серед всіх типоу- творюючих факторів, виконують ґрунти, розташовані в сфері впливу споруд і рекомендо- вані до використання в якості основи фундаментів опор мостових споруд. Проведена інженерно-геологічна типізація умов досліджуваних ділянок зведення мосто- вих споруд може служити основою для інженерно-геологічного районування з метою виді- лення ділянок території, що володіють набором розглянутих в роботі факторів, які визнача- ють комплекс інженерних рішень, технологію їх здійснення і безпечну експлуатацію споруд.

Посилання

Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Специальная инженерная геодинамика. Ленинград : Недра, 1977. 479 с.

Алифанов А.Ф. Геологические памятники Херсонщины. Методические рекомендации по полевой практике по геологии. Херсон : Айлант, 2001. 88 с.

Гидрогеология СССР. Том 5. Украинская СССР. / Под ред. Соколова Д.С. Москва : Изд-во Недра, 1966, 423 с.

Железняков Г.В. Гидрология и гидрометрия. Киев : Высшая школа, 1981. 264 с.

Кузьмін В.І. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві. / В.І. Кузьмін, О.А. Білятинський. Київ: Вища школа, 2006. 278 с.

Иванов И.П., Тржцинский Ю.Б. Инженерная геодинамика. Санкт-Петербург : Наука, 2001. 416 с.

Федотов Г.А. Изыскания и проектирование мостовых переходов: учебное пособие. Москва : Издательский центр «Академия». 2010. 304 с.

Корвет Н.Г., Завершинская Д.В. Основные факторы, определяющие инженерно-геологическую типизацию участков возведения мостовых переходов. Естественные и математические науки в современном мире / Сборник статей по материалам XLI международной научно-практической конференции. № 4 (39). Новосибирск : Изд. «СибАК». 2016. С. 170–175.

Завершинская Д.В. Выбор классификационных признаков для инженерно-геологической типизации участков возведения мостовых переходов в различных инженерно-геологических условиях. / Сборник тезисов. Всероссийская научно-практическая молодежная конференция: «Современные исследования в геологии» 25-27 марта 2016 г. Санкт-Петербург. 2016. С. 106–107.

Долматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений. Учебное пособие. 3-е издание. Москва : Изд-во АСВ; Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2006. 428 с.

Аствацатурова К.А. Типизация инженерно-геологических условий городских территорий для целей их строительного освоения (совместно с Н.Л. Шешеней). Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007. No. 9.

ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 25100-95). Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. Київ. 1997.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-17

Як цитувати

Бабушкіна, Р., & Ємел’янова, Т. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ДІЛЯНКАХ МОСТОВИХ СПОРУД У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 44-55. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.6

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ