ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОРОТКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РЕЗЕРВУАРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.7

Ключові слова:

короткий циліндричний резервуар, гідростатичне навантаження, метод послідовних наближень, повне защемлення стінки в днище, пружне защемлення стінки в днище

Анотація

У статті представлене застосування методики розрахунку коротких залізобетонних циліндричних резервуарів, як оболонок обертання, які працюють під дією гідростатич- ного або рівномірного навантаження з урахуванням крайового ефекту, на основі метода послідовних наближень. Доведено, що запропонований метода послідовних наближень, вживаний при розрахунку нерозрізних балок і рам, істотно спрощує розрахунок коротких залізобетонних циліндричних резервуарів. Наведені загальні вирази для зусиль та дефор- мацій в короткому циліндричному резервуарі, як в безмоментній оболонці обертання, від рівномірно розподіленого навантаження по верхньому краю, від гідростатичного наван- таження та власної ваги. Проведене експериментальне дослідження внутрішніх зусиль, що виникають в місці сполучення стінки і днища резервуара при шарнірному закріпленні стінки і днища та при жорсткому закріпленні, при дії гідростатичного навантаження і власної ваги резервуара. Випробування проводилися як при використанні зовнішньої кіль- цевої сталевої арматури, так і без неї. Проаналізована можливість застосування методу послідовних наближень до розрахунку коротких циліндричних резервуарів, та перевірено, чи доцільно використовувати цей метод при розв’язанні задачі про напружений стан коротких резервуарів, шляхом порівняння теоретичних та експериментальних результа- тів, а також встановлені границі використання методу до розрахунку коротких цилін- дричних залізобетонних резервуарів.

Посилання

Бессонов В.С. Вертикальный резервуар большой емкости. Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. 1983. № 2. С. 5–8.

Кондаков Г.П. Проблемы отечественного резервуаростроения и возможные пути их решения. Промышленное и гражданское строительство. 1988. № 5. С. 24–26.

Кулахметьев Р.Р. Предельные состояния и срок службы резервуаров. Промышленное и гражданское строительство. 2003. № 6. С. 28–30.

Овечкин А.М. Расчет железобетонных осесимметричных конструкций (оболочек). Москва : Госстройиздат. 1961.

Соболев Ю.В., Купрейшвили С.М. Проектирование металлических вертикальных цилиндрических резервуаров минимальной массы. Строительная механика и расчет сооружений. 1986. № 1. С. 17–20.

Кабриц С.А., Михайловский Е.И., Товстик П.Е., Черных К.Ф., Шамина В.А. Общая нелинейная теория упругих оболочек / Под ред. Черныха К.Ф., Кабрица С.А. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. 388 с.

Байков В.Н. Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкций. Москва : Стройиздат. 1990. 230 с.

Никиреев В.М., Шадурский В.Л. Практические методы расчета оболочек. Москва : Издательство литературы по строительству. 1966. 270 с.

Грудев И.Д. Нелинейный краевой эффект в вертикальном цилиндрическом резервуаре. Промышленное и гражданское строительство. 1999. № 5. С. 23–24.

Нехаев Г.А. К вопросу о расчете сопряжения стенки с днищем вертикального цилиндрического резервуара. Известия Тульского государственного университета. Серия «Технология, механика и долговечность строительных материалов, конструкций и сооружений». 2002. № 3. С. 127–131.

Соболев Ю.В. К расчету узла сопряжения стенки с днищем металлического цилиндрического резервуара. Известия ВУЗов. Строительство и архитектура. 1986. № 1. С. 13–18.

Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможности их анализа. Киев : Изд-во «Сталь». 2002. 600 с.

ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Бетони : Методи визначення міцності по контрольним зразкам. 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Як цитувати

Ємел’янова, Т., & Лобанова, Т. (2021). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОРОТКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РЕЗЕРВУАРІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 42-52. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.7

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ