СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКРИТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.8

Ключові слова:

зрошення, горизонтальний дренаж, технічна та еколого-меліора- тивна ефективність дренажу

Анотація

У статті представлені узагальнені матеріали багаторічних досліджень технічної ефективності закритого горизонтального дренажу на зрошуваних землях сухостепової зони України. Горизонтальний дренаж – це комплекс гідротехнічних споруд, який є надійною сис- темою для запобігання небажаних інженерно – геологічних процесів – підтоплення, вто- ринного засолення та осолонцювання зрошуваних ґрунтів. Дренаж забезпечує проектний еколого – меліоративний стан зрошуваних земель на більшості слабодренованої та без- стічної території, де водорозподільні рівнини та приморські низовини складаються, в основному, еолово – делювіальними лесовидними суглинками з коефіцієнтами фільтра- ції 0,25-0,50 м/добу і на глибині 15,0-20,0 від поверхні землі підстилаються регіональним водоопіром – червоно-бурими глинами з коефіцієнтом фільтрації 0,0001 м/добу та менше. В цих природно-кліматичних умовах розташована більшість зрошувальних систем України: Інгулецька, Спаська, Явкінська, Татарбунарська, Дунай – Дністровська, Кахов- ська, Краснознам’янська, Північно – Кримська та інші, де побудовані і багато десятиріч функціонують системи зрошення і закритого горизонтального дренажу. Ґрунти на цих системах, в основному, темно-каштанові та чорноземи південні. Для реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року необ- хідно відновлення, реконструкція, технічна модернізація та подальший розвиток як зро- шувальних, так і дренажних систем, в першу чергу – систем закритого горизонтального дренажу. Для цього необхідно узагальнення всього теоретико – методологічного та прак- тичного досвіду з проектування, будівництва, експлуатації та наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності закритого горизонтального дренажу: техніч- ної, економічної, екологічної,меліоративної. При відновленні існуючих систем закритого горизонтального дренажу, який був побу- дований в 60-х-80-х роках минулого століття та будівництві нових дренажних систем, актуальним питанням є дослідження технічного стану та ефективності дренажу. На основі матеріалів проведених досліджень розроблено цілісний, системний методологічний підхід в дослідженнях технічної та меліоративної ефективності закритого горизонталь- ного дренажу, який включає: кількісну оцінку технічного стану колекторно – дренажної мережі; використання закономірностей формування дренажного стоку і дренажних вод для контролю еколого – меліоративного стану зрошуваних дренованих земель та ефек- тивності функціонування дренажу. Запропоновано використовувати систему оцінки технічної та еколого – меліоратив- ної ефективності закритого горизонтального дренажу для організації моніторингу ефек- тивності функціонування кожної дренажної ділянки на всіх масивах зрошення.

Посилання

Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 668-р.

Рисові зрошувальні системи і використання дренажно-скидних вод: Монографія / В.В. Дудченко, В.Г. Корбергер, В.В. Морозов, О.В. Морозов, К.В. Дудченко. Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. 212 с.

Харламов О.І. Ефективність систематичного горизонтального дренажу самопливного та примусового типу на слабостічних та безстічних територіях зрошуваних масивів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства».

Савчук Д.П., Харламов О.І., Котикович І.В. Ефективність закритого горизонтального дренажу на фоні зрошення ДМ «Фрегат». Меліорація і водне господарство. 2018. Вип. 1 (107). С. 30–36.

Савчук Д.П., Харламов О.І., Котикович І.В. Горизонтальний дренаж на фоні зрошення дощувальною машиною «Фрегат». Водне господарство України. 2019. № 1-2. С. 12–18.

Харламов О.І. Ефективність систематичного горизонтального дренажу на слабостічних та безстічних територіях зрошуваних масивів. Вісник аграрної науки. Київ : «Аграрна наука». 2019. № 1. С. 72–82.

Козленко Є.В., Морозов О.В., Морозов В.В. Інгулецька зрошувальна система: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія [за ред. д.с.-г.н., проф. О.В. Морозова]. Херсон : Айлант, 2020. 204 с.

Морозов В.В. Основи системного аналізу в гідромеліорації. Навч. посібник. Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. 64 с.

Лютаев Б.В., Баер Р.А. К вопросу оценки эффективности работы дренажа. В кн.: Методи дренирования территории при мелиоративном строительстве. Киев: об-во «Знание» УССР, 1978. с. 3.

Ушкаренко В.А., Колесников В.В., Морозов В.В. и др. Эффективное использование засоленных земель Степного Крыма: монография. Херсон: Айлант, 2010.188 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-17

Як цитувати

Морозов, О., Морозов, В., & Козленко, Є. (2021). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКРИТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 60-69. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.8

Номер

Розділ

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають