ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ГОЛОВНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ ІНГУЛЕЦЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.12

Ключові слова:

зрошення, багатотарифний облік електроенергії, енергозбереження, насосно – силове обладнання, техніко – економічне обґрунтування, ефективність

Анотація

При забезпеченні стабільної якості води в джерелі зрошення – річці Інгулець, тех- нічно обґрунтована можливість здійснювати економію коштів на оплату електроенергії за рахунок застосування багатотарифного обліку електроенергії. Облік електроенергії на Головній насосній станції здійснюється за допомогою багатотарифних лічильників, де тарифи на електроенергію впродовж доби значно відрізняються: різниця в тарифах «пік» та «нічний» така, що майже у 5 разів нижче тариф «нічний». Забезпечення економії оплати за електроенергію можна досягнути, «маневруючи» роботою насосно-силових агрегатів Головної насосної станції, тобто, перекачувати в нічний час більші обсяги води, ніж вдень. Наприклад, один насосно-силовий агрегат Головної насосної станції залишається у роботі постійно, а в часи з пільговим тарифом на оплату електроенергії (з 000 до 700 години ранку) додатково долучаються до роботи ще один, або, за необхідністю, два-три агрегати. При цьому, слід використовувати, як регулюючі ємкості Інгулецький магістральний канал, Явкінський магістральний канал, Любинське водосховище, рибогосподарські пруди та пруди цукрового заводу. Економічний ефект від впровадження багатотарифного обліку електроенергії (змен- шення витрат державних коштів на оплату електроенергії для перекачки води за раху- нок використання багатотарифного обліку електроенергії впродовж всього поливного періоду) від додаткового включення тільки одного агрегату у нічний час за добу буде скла- дати: 68 135,76 грн. За рахунок коштів спеціального фонду (коштів, отриманих за надання послуг з подачі води) на всіх електродвигунах встановлені системи плавного пуску (2013 р. – 3 агре- гати, 2016 р. – 5 агрегатів, 2017 р. – 4 агрегатів). Завдяки переходу з 2011 року на новий режим формування якості води, який забезпечив стабільну якість води в Інгулецькому магістральному каналі незалежно від кількості працюючих агрегатів (на відміну від рег- ламенту «антирічка», який застосовувався раніше), з’явилася можливість оперативного корегування режиму роботи Головної насосної станції як єдиної технічної системі із впровадженням багатотарифного обліку електроенергії дає можливість заощаджувати значні кошти на оплату електроенергії. В 2018 році досягнута найбільша за всі роки досліджень роботи Головної насосної станції щорічна економія бюджетних коштів на оплату електроенергії, яка вико- ристовується для перекачування води, 36,8 млн. гривень. Науково обґрунтована та під- тверджена на практиці економія значних обсягів бюджетних коштів при застосуванні багатотарифного обліку електроенергії на Головній насосній станції Інгулецької зрошу- вальної системи. З урахуванням тенденції відновлення зрошення в сучасних умовах необ- хідно повернути багатотарифний облік електроенергії, який було скасовано у 2019 році.

Посилання

Козленко Є.В. Вплив умов формування якості поливної води на екологоагромеліоративний стан ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву: дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.02. Херсон, 2013. 203 с.

Морозов В.В., Козленко Є.В. Інгулецька зрошувальна система: покращення якості поливної води : монографія. Херсон : ПП «ЛТ-Офіс», 2015. 210 с.

Наказ Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду, Держпромполітики від 17.04.2000, N 32/28/28/276/75/54 «Про затвердження Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку».

Козленко Є.В., Морозов О.В., Морозов В.В. Інгулецька зрошувальна система: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія [за ред. д.с-г.н., професора О.В. Морозова]. Херсон : Айлант, 2020. 321 с.

Землі Інгулецької зрошувальної системи: стан та ефективне використання / За наук. ред. В.О. Ушкаренка, Р.А. Вожегової. Київ : Аграрна наука, 2010. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Як цитувати

Козленко, Є., Морозов, О., & Морозов, В. (2021). ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ГОЛОВНІЙ НАСОСНІЙ СТАНЦІЇ ІНГУЛЕЦЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 84-90. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.12

Номер

Розділ

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають