МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ ОДНОСТУПІНЧАСТИХ РЕДУКТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.15

Ключові слова:

комп’ютерні технології, програми, методичні засоби, проектний розрахунок, конструкторсько-технологічний зміст, графічні зображення, математичний розрахунок

Анотація

В статті наведені науково-методичні рекомендації щодо втілення в навчально-виховний процес вищої школи новітніх інформаційних технологій на прикладі виконання курсового проекту (проектування одноступінчастого редуктора) «Деталі машин». Автор висвітлює питання реалізації розробленої ним навчально-контролюючої програми “CalcEngineering” як навчального засобу, що суттєво змінює якість навчання та підвищує його ефективність. Наводяться конкретні приклади розрахунку звертається увага на недопускання типових помилок які притаманні здобувачам освіти при виконані інженерно-технічних робіт. Описана автором програма є корисним інструментом для застосування в технічній механіці, який дозволяє зберегти час і зусилля на виконання розрахунків одноступінчастих редукторів. Використовувати програму рекомендовано на комп’ютерах, де встановлено пакет MS Office2000, оскільки пояснювальні записки зроблено в його форматі. Програма розрахунку одноступінчастого редуктора показала якісні результати у вигляді готової пояснювальної записки та значну економію часу на проектування – увесь процес займає декілька хвилин. Приклад розрахунків, виконаних за допомогою розробленої автором комп’ютерної програми, використовувався як контрольний засіб перевірки якості виконаної роботи. Також автор наводить приклад виконання графічної частини курсового проекту виконаного за допомогою комп’ютерної програми AutoCAD. Було розроблено і проведено 2 лабораторно-практичних заняття, які підвищили ефективність засвоєння навчального матеріалу з «Деталей машин» і зменшили час на його опанування. Доведено що використання сучасних комп’ютерних програм як стандартних, так і авторських на сучасному етапі навчально-виховного процесу у вищий школі є нагальною необхідністю. Розроблена методика експериментально перевірена і має певну науково-методичну цінність.

Посилання

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник. Київ : Либідь, 1998. 560 с.

Цвіркун Л.І., Бешта Л.В. Інженерна та комп’ютерна графіка. AutoCAD : навч. посіб. Дніпро : НТУ «Дніпровська Політехніка», 2018. 209 с.

Сидоренко В.К., Тхоржевська Т.В. Креслення : навч. посіб. Київ: Арка, 2000. 224 с.

Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання : навч. посіб. 4-е видання, перероблене і доповнене. Київ : НПУ ім. П.М. Драгоманова, 2001. 358 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

Чепок, Р. В. (2023). МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ ОДНОСТУПІНЧАСТИХ РЕДУКТОРІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 140-148. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.2.15

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ