РОЗРОБКА БАГАТОФАКТОРНИХ ПЛАНІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З ВИСОКОЮ ТОЧНІСТЮ ЇХ АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2024.2.12

Ключові слова:

багатофакторні плани експерименти, поліном, експериментальні значення, аналітичний опис, статистичні критерії, математичне поняття, план, значення фактору, комбінація плану

Анотація

На сучасному етапі прискореного бурхливого розвитку різних галузей науки і техніки, збагачення духовної культури людства, стрімкого соціального і політичного життя України ставляться відповідні вимоги до всебічного розвитку особистості в суспільстві розвинутої країни. Не мало важливим фактором в цьому аспекті постає навчальний процес у вищих закладах освіти. Данна наукова стаття присвячена розробці ефективних методів планування багатофакторних експериментів з метою отримання високоякісних результатів у лабораторних умовах. Вона розглядає важливість точного опису планів експериментів для забезпечення оперативного та ефективного використання під час проведення лабораторних випробувань і написання випускних робіт у вищих закладах освіти. В статті досліджуються методи вибору факторів та їх рівнів, а також планування експериментів. Для аналітичного опису планів експериментів розглянуті статистичні методи та моделі, які дозволяють визначити вплив окремих факторів та їх взаємодію на результати досліджень. Автор статті пропонує практичні рекомендації з вибору оптимальних планів експериментів з високою точністю, що сприяє підвищенню ефективності лабораторних досліджень та прискоренню процесу прийняття рішень у наукових та промислових галузях. Ця стаття має значний внесок у розвиток методів планування експериментів та забезпечення їхнього оперативного використання у лабораторних умовах та використання їх під час написання наукових і випускних робіт, а також деякою мірою ліквідує відсутність навчальної літератури з математичного моделювання систем і процесів для здобувачів закладів вищої освіти України різних технічних спеціальностей. Сучасний інженер повинен використовувати математику не тільки як метод розрахунку, а й як метод мислення, формалізації та формування інформаційних понять. Доповнюючи досвід інженера та його інтуїцію, багатофакторні плани експерименти з високою точністю їх аналітичного опису для оперативного використання створюють фундаментальну базу для розробки та експлуатації технічних систем і значно підвищують якісний рівень підготовки інженерів, інженерів-дослідників та наукових співробітників.

Посилання

Баласанян Г.А. Організація та проведення наукових досліджень: Конспект лекцій з дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти по спеціальності – 144 Теплоенергетика. Одеса: ДУ «Одеська політехніка», 2021. 85 с.

. Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.

Павленко П. М., Філоненко С. Ф., Чередніков О. М., Трейтяк В. В. М34 Математичне моделювання систем і процесів: навч. посіб. Київ: НАУ, 2017. 392 с.

Лапач С.М. Теорія планування експериментів: Виконання розрахунково-графічної роботи: навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Технологія машинобудування»: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ, 2020. С 86. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/e80b3665-5324-4155-a675-a1f0a11f9bdb/content

Law A. M. W. D. Kelton. Simulation Modeling and Analysis. New York : McGraw-Hill Publishing Co, 2000. 3-rd edit. 560 p.

Hay D. C. Requirments Analysis: From Business Views to Architecture: Prentice Hall, 2003. 596 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Як цитувати

Чепок, Р. В. (2024). РОЗРОБКА БАГАТОФАКТОРНИХ ПЛАНІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З ВИСОКОЮ ТОЧНІСТЮ ЇХ АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 117-123. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2024.2.12