АКТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.3

Ключові слова:

системи управління складом, планування ресурсів, логістичні центри, ERP, WMS, YMS.

Анотація

У статті розглядається робота, яка ґрунтується на досвіді Логістичного центру «Калинівка» ТОВ «Епіцентр К». з урахуванням бізнес-процесів на глобальному рівні та принципів роботи з системами управління складом (WMS), планування ресурсів підприємства (ERP) та керування двором (YMS). Підприємства недостатньо використовують у своїй діяльності логістичні підходи та концепції. Для комплексного та практичного застосування концепцій логістики, формування логістичних систем підприємств необхідними є відповідний рівень розвитку та рівень розвитку економіки суспільства в цілому. В Україні кількість підприємств, що працює на основі концепцій логістики є невеликою. Переважно це підприємства з іноземними інвестиціями, які мають окремі відділи логістики та добре сформовану логістичну систему. Враховуючи те, що метою створення логістичної системи є гармонізація інтересів виробників, постачальників і споживачів, то її основними напрямами є: удосконалення параметрів вхідних потоків ресурсів на основі покращення зв'язків з постачальниками; удосконалення внутрішніх потоків, тобто результатів і погодженості дій підрозділів підприємства; удосконалення зв'язків з споживачами, забезпечення найбільш точної відповідності вихідних потоків товарів та послуг з їх вимогами. Доводиться констатувати, що в умовах мінливості ринку та недостатньої напрацьованих науковцями систем ефективного управління логістичною діяльністю, формування логістичної системи часто відбувається спонтанно та неефективно. Організація прибуткового бізнесу неможлива без належного зберігання товарів у спеціально відведеному місці. Таке приміщення повинно бути технічно обладнане та пристосоване для розподілу запасів між споживачами. Не існує універсальних правил для роботи складської системи – тільки індивідуальний підхід з урахуванням низки супутніх факторів зробить склад рентабельним і забезпечить його стабільну ефективну роботу.

Посилання

Смирнов І.Г., Косарева Т.В. Транспортна логістика: начальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 224 с.

Томашевський В.М. Моделювання систем. Київ : Видавнича група BHV, 2005. 352 с.

Бишевець Н.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика з використанням табличного процесора MS Excel. Київ, 2021. 234 с.

Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика: навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2008. 272 с.

Абед С.А. 2013. Порівняльний аналіз алгоритмів роботи протоколу TCP в самоподібному трафіку. Journal of Communications and Network, 92.

Ke Xu Hongying Liu, Jiangchuan Liu, Jixiu Zhang, "LBMP: A Logarithm- Barrier-Based Multipath Protocol for Internet Traffic Management", IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, VOL. 22, NO. 3, MARCH 2011.

Даррелл M.W., 2014. Еволюція потокового відео та доставки цифрового вмісту. Journal of Technology Innovation at Brookings, 86. 8. Федеріко Б., 2010. Інтернет у розробці майбутніх систем контролю трафіку. Internet Research Journal, 168.

Shahwaiz Afaqui M. IEEE 802.11 ax: Challenges and requirements for future high efficiency WiFi / M. Shahwaiz Afaqui, E.G.Villegas, E.L. Aguilera / IEEE Wireless Communications. 2016. № 99. P. 2–9.

Банько В.Г. Логістика: навчальний посібник. Київ : КНТ, 2013. 345 с.

Економіка логістичних систем : монографія / М. Васелевський, І. та ін. ; за заг. ред. Є.О. Крикавського. Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2015. 596 с.

Кальченко А.Г. Логістика: підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 85 с.

Зайцев, Є.О., Антоненко, А.В., Березниченко, В.О., & Закусило, С.А. (2022). Smart засоби визначення аварійних станів у розподільних електричних мережах міст. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5).

Tanenbaum A.S. Computer Networks / A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall. 5-th Ed. Prentice Hall, Cloth, 2011. 960 p.

Bellalta B. IEEE 802.11 ax: High-efficiency WLANs / Boris Bellalta / IEEE Wireless Communications. 2016. № 23 (1). P. 38–46

Barrachina-Munoz S. Wireless Network Simulator for Next-Generation High-Density WLANs / Sergio Barrachina-Munoz, Francesc Wilhelmi, Ioannis Selinis, Boris Bellalta // IEEE 2019 Wireless Days (WD). 2019. P. 1–8.

Ткаченко О.М. Оцінка працездатності каналу зв’язку / О.М. Ткаченко, Г.О. Гринкевич, Н.Л. Перепелиця, Б.В. Цімура, А.О. Яворський // Наукові записки УНДІЗ. 2016. № 3 (43). С. 30–36.

Sure P. A survey on OFDM channel estimation techniques based on denoising strategies / P. Sure, C.M. Bhuma / Eng. Sci. Technol. Int. J. V.20. № 2, 2017. P. 629–636.

Sur S. Practical MU-MIMO user selection on 802.11ac commodity networks / S. Sur, I. Pefkianakis, X. Zhang, K.Kim, H. Kim // Proc. ACM MobiCom. 2016. P. 122–134.

Zhuang Y. Autonomous smartphone-based Wi-Fi positioning system by using access points localization and crowdsourcing / Y. Zhuang, Z. Syed, J. Georgy, N. El-Sheimy / Pervasive and Mobile Computing. V. 18. 2015. P. 118–136.

Kulkarni P. Taming the densification challenge in next generation wireless LANs: An investigation into the use of dynamic sensitivity control / Parag Kulkarni, Fengming Cao // Wireless and Mobile Computing, Net- working and Communications (WiMob), 2015 IEEE 11th International Conference on. 2015. P. 860–867.

Shen Z. Research and Performance Evaluation of Spatial Reuse Technology for Next Generation WLAN / Zhao Shen, Bo Li, Mao Yang, Zhongjiang Yan, Xiaobo Li, Yi Jin // International Wireless Internet Conference. 2019. P. 41–51.

Lei Song, Biswanath Mukherjee.On the Study of Multiple Backups and Primary- Backup Link Sharing for Dynamic Service Provisioning in Survivable WDM Mesh Networks / IEEE Journal on selected areas in Telecommunication, 2008. Vol. 26, No 6. pр. 84–91.

Ю.А. Кулаков, А.В. Коган, В.М. Храпов, «Способ конструирования трафика при организации многопутевой маршрутизации,» Вісник НТУУ «КПІ». Інформа- тика, управління та обчислювальна техніка. Вип. 65. 2017. С. 28–33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-07

Як цитувати

Лемешко, А. В., Антоненко, А. В., Балвак, А. А., & Новіченко, Є. О. (2023). АКТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 25-32. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.3

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2