№ 1 (2024): Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2024. Вип. 1. 234 с.
Засновник: Херсонський державний аграрно-економічний університет.
Ухвалено до друку: 29 березня 2024 р.

Опубліковано: 2024-05-29

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ