ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИН НА ПРОФІЛЬНИХ ЛІНІЯХ НАГЛЯДОВИХ СТАНЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.15

Ключові слова:

високоточні вимірювання, наглядова станція, зсуви земної поверхні, осідання і деформація споруд, систематичні похибки.

Анотація

Спостереження за зсувами, осіданнями і деформаціями споруди мають велике значення для визначення міцності та стійкості споруди, для своєчасного запобігання їх руйнуванню або своєчасного сигналу про настання аварійного стану. Спостереження ведуть шляхом високоточних і систематичних геодезичних вимірювань. При рівномірному стисканні ґрунтів під дією ваги споруди відбувається осідання споруди, яке з часом зменшується і припиняється. Якщо ґрунти осідають нерівномірно, то, залежно від їх характеру і виду, можуть відбуватися крени, прогини, перекоси, кручення і розрив споруд. Зміни в просторовому положенні споруди називаються деформаціями, в горизонтальній площині – зсувами, у вертикальній – осіданнями. В будівлях і спорудах Херсонського державного аграрно-економічного університету (далі – Університету) де була зафіксована негативна динаміка проявів деформацій, у 2019 році для дослідження цих негативних проявів закладено комплексні наглядові станції, на яких проводяться систематичні високоточні геодезичні виміри. Комплекс геодезичних спостережень включає в себе: – систематичне високоточне геометричне нівелювання геодезичних марок(реперів), які закладені на земній поверхні і в конструкціях об'єктів; – систематичні високоточні виміри між геодезичними марками; – визначення фактичних вертикальних деформацій (осідань)земної поверхні і в несучих конструкціях об’єктів; – визначення фактичних горизонтальних деформацій на земній поверхні та в конструкціях будівель і споруд. У статті розглянуто вдосконалену методику вимірювання довжин на профільних лініях наглядових станцій Університету із застосуванням електронних геодезичних приладів під час спостережень за зсувами, осіданнями і деформаціями споруд. На основі результатів проведених геодезичних спостережень на наглядових станціях було уточнено: характер процесу деформації земної поверхні та основних конструкцій будівель і споруд; зони концентрації деформацій і їх величини. Отримані дані можуть бути використані для розробки комплексу будівельних заходів захисту основних конструкцій будівель і споруд Університету для мінімізації шкідливого впливу процесу зрушення земної поверхні.

Посилання

ДСТУ Б В.2.1-30:2014 Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд. Київ, 2015.

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів. Київ, 2007.

Про метрологію та метрологічну діяльність : Закон України від 5 червня 2014 року № 1314-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст. 1008.

СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015: 2009. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків. Київ, 2009.

Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород, земной поверхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и сланцевых месторождениях. М., «Недра», 1989.

Методические рекомендации по обследованию и защите эксплуатируемых зданий на просадочных грунтах. Киев: НИИСК, 1988.

Яценко В.Н. и др., «Методические указания по наблюдениям за сдвижением горных пород и за подрабатываемыми сооружениями». ВНИМИ. Ленинград, 1997.

Яценко В.Н., Земисев В.Н. Прогноз дискретных деформаций земной поверхности. Труды ВНИМИ, Ленинград,1982.

Яценко В.Н. «Прогноз повреждений подрабатываемых зданий в Торезско-Снежнянском антрацитовом районе». Журнал «Уголь Украины», Киев, 1986, № 10.

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000,1:1000 та 1:500. Київ, 1999.

Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов, М., Недра,1976.

Зуска А.В. Інженерна геодезія, НГУ, Дніпро, 2016.

НПАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо- геодезичних роботах (ПТБ-88).

Казаковский Д.А., Белоликов А.Н., и др. «Маркшейдерское дело». М., Недра, 1970.

Kratzsch H. “Bergschadenkunde”, Springer-Verlag, Berlin, 1974.

Баран П.І. Інженерна геодезія : монографія. К:. ПАТ «ВІПОЛ», 2012. 618 с.

Яремко Ю.І., Яценко В.М., Мартинов І.М. Розробка методики спостережень за деформаціями будівель та споруд Херсонського державного аграрного університету. Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 13–14 червня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 63–73

Яценко В.М., Шаталова Ж.О., Мартинов І.М., Крупіца Д.О., Куракова Л.Г., Топографія з основами геодезії: навчальний посібник. Херсон, 2022. 145 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-07

Як цитувати

Яценко, В. М., Шаталова, Ж. О., & Барулін, Д. С. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИН НА ПРОФІЛЬНИХ ЛІНІЯХ НАГЛЯДОВИХ СТАНЦІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 138-145. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.15

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ