АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ВОДОПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВИСОКОЯКІСНОЇ ВОДИ ТА ЗРАЗКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.21

Ключові слова:

питна вода, водопідготовка, фільтрування, коагуляція, знезараження

Анотація

У статті проведено огляд теперішніх проблем, що виникають в технологіях водопідготовки питної води на централізованих спорудах очищення води. Встановлено, що високоякісна питна вода для народонаселення має бути не шкідливою, але разом з тим для її очищення слід звести до мінімуму застосування хімічної обробки. Тому, особливу увагу, слід приділити дослідженню і удосконаленню більш безпечним біологічним методам, що сприятимуть зниженню виникнення побічних продуктів очищення води, що утворюються в процесі її очищення. Розглянуто існуючі технологічні схеми з водопідготовки питної води, що застосовують для очищення в розвинених країнах, подано приклади сучасних технологічних схем водопідготовки. Здійснено аналіз технологічних схем очищення і описані переваги кожного із напрямів підготовки води. Проаналізовано наукові роботи, присвячені дослідженню впливу різних технологічних прийомів для водопідготовки питної води високої якості. Проаналізовано дослідження вчених, спрямовані на підготовку вивчення впливу методів очищення води на організм людини. Отже, існуючі технології питного водопостачання повинні задовольняти потреби населення у якісній питній воді і намагатися знизити скупчення шкідливих для здоров’я і життя людини компонентів вихідної води, що виникають під час її оброблення. Необхідно зазначити, що технології водопідготовки високоякісної питної води розробляються враховуючи фактичні можливості виробників та якість води джерел. Більш вживаним напрямом знезараження води у більшості технологічних схем є хлорування. Саме застосування води, що пройшла очищення процесом хлорування, для пиття людей може спричинити підвищений ризик канцерогенних захворювань і призвести до порушення продуктивних функцій. Сьогодні більшість сучасних технологій знезараження все частіше застосовують енергію ультрафіолетового випромінювання. Отже, можна зробити висновок, про те, що вибір методу знезараження питної води залежить насамперед від якості самої природної води і технологій, що застосовують для її підготовки. Все це повинно забезпечити певний рівень біологічної стабільності води, враховуючи стан системи водорозподілу. Тому доцільним є впровадження нових ефективних та ресурсозберігаючих технологій в сфері водопідготовки для зменшення навантаження на екологію та мінімізації кількості відходів водоочищення.

Посилання

Фізико-хімічні методи очищення води. Управління водними ресурсами / за редакцією І.М. Астреліна, Х. Ратнавіри. К. : «Ніка-Центр», 2015. 614 с.

Технологія води та водопідготовки харчових виробництв. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології» / Укл.: Буяльська Н.П., Цибуля С.Д., Денисова Н.М. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. 83 с.

Технологія та обладнання одержання питної та технічної води. Практикум. Частина 1. [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» / Н.М. Толстопалова, М.І. Літинська, Т.І. Обушенко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 101 с.

Технологія та обладнання одержання питної та технічної води. Практикум. Частина 2. [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» / Н.М. Толстопалова, М.І. Літинська, Т.І. Обушенко; І.М. Астрелін, О.В. Сангінова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 181 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-09

Як цитувати

Резвих, Н. І. (2023). АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ВОДОПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВИСОКОЯКІСНОЇ ВОДИ ТА ЗРАЗКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (4), 168-172. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають