ПРОЄКТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРИТТЯ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.9

Ключові слова:

реконструкція, обстеження, навантаження, плита перекриття

Анотація

Реконструкція житлових будинків і житлової забудови в цілому дозволяє вирішувати наступні завдання: • підвищення комфортності проживання за рахунок зміни планування і модернізації інженерного обладнання будівлі; • підвищення кількості проживаючих (збільшення щільності забудови) за допомогою надбудови поверхів, прибудови додаткових обсягів. При проведенні реконструкцій старих житлових і цивільних будівель зазвичай прово- диться переобладнання внутрішніх приміщень. Часто потрібне збільшення корисної площі будинку за рахунок здійснення будівельно-монтажних робіт, які передбачають додавання прибудов або надбудов; також може бути зведений мансардний поверх. Нерідко виникає необхідність в зміцненні несучих конструкцій, відновлення цегляної кладки. В останні роки в Україні все більше уваги приділяється використанню монолітного залі- зобетону. Це зумовлено рядом переваг: будівлі може бути надана виразна архітектурна форма, підвищена жорсткість, монолітне з’єднання елементів, підвищена стійкість до агресивних впливів навколишнього середовища, використання матеріалів та обладнання з ура- хуванням можливостей будівельної організації, зменшення вартості у порівнянні із збірними конструкціями, можливість улаштовувати перекриття без вантажопідйомних механізмів, що важливо під час виконання робіт в малогабаритних місцях і стиснутих умовах будівниц- тва (зокрема, в районах щільної забудови, під час реконструкції будівель), можливість викори- стання у будівлях складної конфігурації в плані, зокрема під час реконструкції будівель старої забудови і зведенні сучасних будівель складних архітектурних форм, висока вогнестійкість. У статті наведено результати візуального технічного обстеження будівлі на мож- ливість реконструкції її шляхом прибудови споруди, конструкції якої обпираються на існуючі стіни сходового маршу підвалу. Виконано розрахунок монолітної залізобетонної плити перекриття із застосуванням класичних розрахунків будівельної механіки і методів комп'ютерного моделюючого експе- рименту в програмному комплексі «Ліра САПР 2013». Проектування ребристого монолітного перекриття здійснюють у такій послідовності: 1. Збір необхідних даних для розрахунку (навантаження, конструктивні розміри). 2. Виконання компоновки перекриття. 3. Розрахунок елементів перекриття: плита, головні балки. 4. Розробка робочих креслення розрахованої конструкції. Результати проведених досліджень використані при розробці проектно-кошторисної документації.

Посилання

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. [Введено в дію з 1 липня 2011 р. зі скасуванням в Україні СНиП 2.03.01-84*] Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. 70 с.

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. [Чинний з 1 червня 2011 р.] Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. 115 с.

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. [Чинний з 1 січня 2007 р.]. Вид. офіц. Київ : Мінбуд України, 2006. 14 с.

Дорофеев В. С. Результаты численных исследований фрагментов монолитных безбалочных безкапительных перкрытий. В.С. Дорофеев, Д.О. Бондаренко. Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наук. праць, НБІБК, Вип. 74. Київ, НДІБК, 2011. С. 563–570.

Bhatt, P. Reinforced Concrete Design to Eurocodes: Design Theory and Examples / Prab Bhatt, T. J. MacGinley, Ban Seng Choo. Spon Press, 2006. 720 p.

El-Reedy, M. A. Advanced Materials and Techniques for Reinforced Concrete Structures / Mohamed A. El-Reedy. CRC Press, 2009. 327 p.

McCormac, J. C. Design of Reinforced Concrete / McCormac J. C., Brown R.H. Wiley, 2008. 720 p. 238. Mehta, P. Concrete : Microstructure, Properties, and Materials / P. Mehta, Paulo J. M. Monteiro. [3 edition]. McGraw-Hill Professional, 2005. 659 p

Mindess, S. Concrete / Mindess S., Young J. F., Darwin D. [2 edition] Prentice Hall, 2002. 644 p. 243. Reichel, A. Building with Steel: Details, Principles, Examples (Detail Practice) / Alexander Reichel, Peter Ackermann, Alexander Hentschel, Anette Hochberg. [1 edition] – Birkhäuser Architecture, 2007. 112 p. 256. Wight, J. K. Reinforced Concrete: Mechanics and Design / James K. Wight, James G. MacGregor. [6th edition] – Prentice Hall, 2011. 1176 p

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. [Чинний з 2017-04-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2017. 32 с.

Гладишев Д.Г., Гладишев Г.М. Дослідження технічного стану будівель, споруд та їхніх елементів: монографія. Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. 303 с. ISBN: 978-617-607-201-0

Савйовський В.В. Реконструкція будівель і споруд: навч. посіб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 320 с. ISBN 978-617-7507-70-2

ДСТУ БВ. 3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель та споруд. [чинний з 2017-04-01] Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2017. 67 с.

ДБН В. 1.2-14-2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд. [Чинний з 2019-01-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2018. 29 с.

ДБН В.1.2-9-2008. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації. [Чинний з 2008-10-01 ]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіонбуд України, 2008. 21с.

ДБН В.1.2.-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. [Чинний з 1 січня 2007 р.]. Вид. офіц. Київ : Мінбуд України, 2006. 78 с.

Кирпа І.І., Тищенко О.А. Монолітне залізобетонне перекриття [Текст]: навч. посіб., Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна., Дніпропетровськ, 2015. 88 с.

Городецкий Д.А., Барабаш М.С., Водопьянов Р.Ю., Титок В.П., Артамонова А.Е. Учебное пособие программный комплекс Лира-Сапр 2013: учебное пособие. Москва : Электронное издание, 2013. 376 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Як цитувати

Романенко, С. (2021). ПРОЄКТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРИТТЯ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 57-66. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.9

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ