ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.2.2

Ключові слова:

інформаційна система, програмний продукт, візуальне середовище програмування, станція технічного обслуговування.

Анотація

Людство постійно обмінювалося інформацією як між членами сім’ї та родини, так і відбувалася передача інформації між поколіннями. Передача відомостей, цікавих фактів, знань, історії було і залишається важливим елементом в житті людини, тому здавна інформаційні системи (ІС) посідають важливу роль в суспільстві. Основна їх мета – це видача інформації, що потрібна для розвитку та керування суспільством, її ресурсами, зберігання і обміну важливою інформацією. Найдавнішими і найбільш відомими є бібліотечні інформаційні системи. Саме за допомогою них є можливість збирати архіви книг, створювати каталоги різного призначення, видаляти непотрібні книги, додавати нові, знаходити необхідну літературу за автором, або за роком видання тощо. ІС вирішують розв'язання проблем технічної підготовки підприємства, керують матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, ведуть бухгалтерські розрахунки, сприяють побудові перспективного плану розвитку фірми та проводять маркетингові дослідження. Сьогодні розробляються ІС різного виду, призначення, з великою кількістю функціональних можливостей. Швидкому розвитку ІС сприяли великі перетворення та досягнення в комп’ютерній галузі та використання інформаційно-комунікаційних технологій при їх створенні. Стаття присвячена технологіям розробки автоматизованої ІС у візуальному програмному середовищі. Для розробки програмного продукту обрано об’єктно-орієнтоване середовище системи Delphi, яке призначене для вирішення будь-яких завдань прикладного спрямування. З використанням готових об’єктів, властивостей, методів та написаних програмних кодів для опрацювання подій, можна створювати потрібні додатки за мінімальний час. У статті продемонстровано програмну розробку ІС, яка виконує основні функції станції технічного обслуговування: перегляд списку послуг, реєстрацію клієнтів станції, перелік запчастин, які можна придбати та інші.

Посилання

Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А. Предметно-ориентированные экономические информационные системы : учеб. пособие. Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2009. 388 с.

Виноградова О.В. Вплив інформаційно-технологічного фактору на конкурентоспроможність українських послуг на світовому ринку. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. 2003. Ч. 1. С.167–169.

Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебний курс. Питер, 2006. 459 с.

Вольвач І.Ю. Проблеми оцінки ефективності використання інформаційних систем в управлінні підприємствами. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. 2010. № 16. С. 164–166.

Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7. Москва, 2003. 568 с.

Інформаційні системи в економіці: навчальний посібник / Пономаренко В.С., Золотарьова І.О., Бутова Р.К. та ін. Харків: Видавництво ХНЕУ, 2011. 176 с.

Харіна К.В. Застосування інформаційних систем у бухгалтерському обліку. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2008. № 16. 90 с.

Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / В.С. Авраменко, А.С. Авраменко. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. 434 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Сікора, О. В., Вдовичин, Т. Я., & Когут, У. П. (2022). ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 10-17. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.2.2

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ