МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ БІОХІМІЇ, ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНО-БІОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.2

Ключові слова:

біохімія, харчова наука, органічні речовини, продукти харчування, ферменти, органічні речовини рослинного і тваринного походження

Анотація

У статті представлено поняття біохімія – наука про хімічний склад організмів рослин- ного та тваринного походження та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що про- тікають в них. Наука має справу із структурою та функцією компонентів клітини та речо- вин організму, прагне відповідати на біологічні та біохімічні питання за допомогою хімічних методів. Поставлена проблема щодо вивчення курсу «Біохімія харчових продуктів» надає змогу підготувати майбутніх фахівців в галузі технолога харчової промисловості, які повинні володіти знаннями про хімічний склад харчової сировини, а також за хімічним і біохіміч- ним перетвореннями, які відбуваються при зберіганні і використанні продуктів харчування; для використання і вирішення основного завдання – забезпечення населення продукцією, яка в основі дає комплекс всіх необхідних хімічних елементів, які за своїм складом задовольняють потреби організму. Проаналізовано головні кінцеві завдання біохімії лежать у галузі біології: вона вивчає закономірності біологічної, а не хімічної форми руху матерії. Розглянуто історію розвитку біохімії з періоду середньовіччя із розвитку алхімії в Європі; відкриття закону збері- гання енергії і речовин, що властиве і для біологічних об’єктів М. В. Ломоносовим та А. Лаву- аз’є у XVIІ – XVIІI ст.; як відбувся перехід до масштабного вивчення структур та властивос- тей окремих представників білків і нуклеїнових кислот, а також їх функцій у клітині у XX ст. і майже з цього періоду функціональна біохімія стає головним напрямком, зберігаючи зв’язок як з біоорганічною та біологічною хіміями, так і з такими науками, як цитологія, фізіологія і генетика. На всіх етапах становлення біохімії, як фундаментальної науки, виділено деяких вчених нашої Батьківщини, які вносили певний вклад в її розвиток. Їх прізвища є відомими у світі. Зроблено висновок, що біохімія в цілому вивчає хімічні і фізико-хімічні процеси, резуль- татом яких є розвиток і функціонування живих систем усіх рівнів організації. Сучасна біо- хімія – галузь знань, розділи якої тісно пов’язані між собою і не завжди можуть бути чітко розмежовані. Біохімія – базова біологічна дисципліна в системі підготовки майбутніх фахів- ців напрямку «Харчові технології».

Посилання

Алейникова Т.Л., Авдеева Л.В. и др., Биохимия. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2006. 786 с.

Марри Р., Греннер Д. и др. Биохимия человека: в 2 т. Москва : Мир, 2004.

Ленинджер А., Основы биохимии: в 3 т. Москва : Мир, Редакция биологической литературы, 1985. 367 с.

Кольман Я., Наглядная биохимия. К.-Г. Рем. Москва : Мир, 2004. 269 с.

Маршалл В.Дж., Клиническая биохимия. Москва : Бином, 1999. 368 с.

Dzyundzya O., Burak, V., Ryapolova, I., Voievoda N., Shinkaruk M., Antonenko A., Brovenko T., Tolok G., Kryvoruchko M. Еstablishing the effect of eggplant powders on the rheological characteristics of a semifinished product made from liver pate masses Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019. № 4/11 (100). P. 56–63.

Dzyundzya O., Burak, V., Ryapolova, I., Voievoda N., Shinkaruk M., Antonenko A., Brovenko T., Tolok G., Kryvoruchko M. Study of quality and safety parameters of liver pastes with aubergine powder. Scientific journal «EUREKA: Life Sciences». 2019. No 4. P. 18–27.

Вогнівенко Л.П., Шинкарук М.В., Обґрунтування використання ферментних добавок при виготовленні варених ковбас. Таврійський науковий вісник. 2019. № 116. Т. 1. С. 144–148.

Березов Т.Т., Коровин. Б.Ф., Биологическая химия Москва : Медицина, 2002. 704 с.

Николаев А.Я., Биологическая химия. Москва: Медицинское информационное агенство, 2004. 559 с.

Губский Ю. І. Біологічна хімія. Київ : Нова книга, 2007. 658 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-14

Як цитувати

Вогнівенко, Л., & Шинкарук, М. (2021). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ БІОХІМІЇ, ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНО-БІОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ». Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (1), 10-15. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.1.2