ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПЕЧИВА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ДОТРИМАННЯМ КОНЦЕПЦІЙ НАССР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.4

Ключові слова:

НАССР, безглютенове печиво, якість, безпека, критичні контрольні точки, виробництво

Анотація

Дана робота присвячена процесу виробництва печива спеціального призначення з дотриманням принципів НАССР. З метою отримання високоякісної продукції та забез- печення населення безпечними продуктами сучасний виробник повинен розроблювати і впроваджувати на підприємстві різноманітні системи з якості. Концепція НАССР охо- плює всі види потенційних небезпечних чинників, які безпосередньо впливають на безпеч- ність харчових продуктів, а саме, біологічні, фізичні та хімічні чинники. Системний підхід системи НАССР дозволяє інтегруватися до будь-якого процесу виробництва продуктів, в результаті чого забезпечується виробництво безпечної продукції. Метою даної роботи є впровадження принципів НАССР на прикладі виробництва нового виду печива «Здоров’я»спеціального призначення. Відповідно до потреб спожива- чів і існуючий попит розроблено технологію безгютенового пісочного печива. В рецептурі здійснена повна замінна пшеничного борошна на кукурудзяне, а в якості функціонального інгредієнту обрано харчовий порошок з гарбузу, що становить 8% до маси борошна. З метою отримання якісної та безпечної продукції, яка відповідає вимогам чинного законодавства встановленно небезпечні фактори і чинники, що можуть впливати на нову продукцію спеціального призначення. А саме, враховуючи принципи НАССР, розглянуто процес виробництва нового печива спеціального призначення; складений перелік потенцій- них небезпек і виділені контрольні критичні точки; розроблено ряд попереджувальних дій. В результаті проведених досліджень реалізовано принципи НАССР з виробництва пісочного безглютенового печива «Здоров’я» із додаванням функціональних харчових порошків. Розроблено комплекс заходів, що дозволяють управляти якістю і безпекою на всіх етапах виробництва. Запропонована система НАССР впроваджена на виробництво та дозволяє отримати продукцію високої якості.

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 526-р від 10 липня 2019 р.

Шмаглій О.Б. До питання стратегії розвитку харчової промисловості. Економіка АПК. 2015. № 10. С. 16–21

Лагодієнко В.В., Голоднюк О.М., Мільчева В.В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. 2018. Том 10. Випуск 2. С. 40–49.

Лагодієнко В.В. Продовольча безпека Причорноморського регіону: стан, тенденції, перспективи. Economic and Food Security of Ukraine. 2019. № 6(3-4). С. 16–25.

Кільніцька О.С., Кравчук Н.І., Куцмус Н.М. Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 29–43.

Новікова О.В. Технолгія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів : навчальний посібник. Київ : Ліра-К, 2017. 540 с.

Лисюк Г.М. Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів : навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2017. 464с.

Черевко О.І., Пересічний М.І., Пересічна С.М. та інші. Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення : монографія. Частина 1. За ред. О.І. Черевка, М.І. Пересічного. 4-те вид., переробл. та допов. Харків : Харківський. держ. унів. харчув. і торгівлі, 2017. 940 с.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» (реєстр. за №4179а).

Технічний регламент «Про затвердження технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів» затв. Наказом № 487 від 28.10.2010 р. зареєстрований в Мінюсті України 11.02.2011 р. №183/18921.

Наказ №548 від 19.07.2012 р. Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів.

Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і продуктів харчування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v5061400-89#Text.

Система управління безпечністю харчових продуктів на основі НАССР (САС/RCP 1-1969, Rev. 4-2003).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-17

Як цитувати

Дзюндзя, О., & Фокін, А. (2021). ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПЕЧИВА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ДОТРИМАННЯМ КОНЦЕПЦІЙ НАССР. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (2), 28-36. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.2.4